CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مهارتهای حرفه ای ضروری برای ماماها در بلایا: یک مطالعه کیفی

عنوان مقاله: مهارتهای حرفه ای ضروری برای ماماها در بلایا: یک مطالعه کیفی
شناسه (COI) مقاله: ICHED09_034
منتشر شده در نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

ماندانا میرمحمدعلی ئی - دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریتها، گروه سلامت در بلایا و فوریتها، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران؛ دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ایران
رضا خانی جزنی - دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ساناز سهرابی زاده - دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریتها، استادیار، گروه سامت در بلایا و فوریتها، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
علیرضا نیکبخت نصرآبادی - دکتری تخصصی آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ایران

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: آمادگی اضطراری یک مفهوم کلیدی درمدیریت و برنامه ریزی بلایا است. کار کردن در شرایط بلایا با شرایط عادی متفاوت است. آمادگی کارکنان در ارائه مراقبتهای بهداشتی روی توانمندی آنها هنگام پاسخگویی به فاجعه تمرکز دارد. تشخیص مهارتها و شایستگیهای لازم برای کارکنان مراقبتهای بهداشتی برای فاجعه به وضوح یک چالش است که باید با بررسی عملکردهای مختلف افراد در صحنه حوادث آنها را مشخص نمود. ماماهای تحصیلکرده در سراسر دنیا دارای یک سری توانمندیها و قابلیتها هستند که به خوبی قادرند در شرایط عادی از این مهارتها استفاده نمایند. آنچه که هدف اصلی این پژوهش بوده استخراج مهارتهای حرفهای اختصاصی است که ماماها برای ارائه خدمات بهداشت باروری بهتر هنگام وقوع بلایا به آنها نیازمند هستند.روش کار:پژوهش حاضر، یک مطالعه کیفی با استفاده از آنالیز محتوا قراردادی بودکه برای شناسایی نیازهای ماماها در صحنه بلایا انجام شد. برای انجام این مطالعه با 19 ماما که سابقه امدادرسانی در بلایا داشتند مصاحبه به عمل آمد. داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار مند جمع آوری شد.یافته ها: حاصل مطالعه کیفی استخراج 2 طبقه و 19 زیر طبقه بود. دو طبقه اصلی شامل 3مهارتهای عمومی و مهارتهای اختصاصی است. مهارتهای عمومی شامل 10 زیرطبقه و مهارتهای اختصاصی شامل 9 زیر طبقه بود. مهمترین مهارتهایی که از داده ها استخراج شد، شامل: بارداری ایمن، زایمان ایمن، سلامت زنان و دختران، جلوگیری از بارداری و خشونت و بیماریهای منتقله از راه جنسی بود.نتیجه گیری:حفاظت از سلامت زنان در بلایا از اهمیت خاصی برخوردار است. ماماها دراین زمینه نقش مهمی میتوانند ایفا نمایند. ولی با توجه به تفاوت شرایط در بحرانها آنها باید قابلیتهای خاصی را از طریق آموزش در دوره آمادگی پیدا کنند تا کمکهای موثرتری هنگام وقوع بلایا به زنان ارائه دهند.

کلمات کلیدی:
بلایا، سلامت باروری، توانمندسازی، ماما

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/929339/