مناسبات پارسیان هند با زرتشتیان کرمان و پیامدهای آن (ازعصر ناصری تا اوایل پهلوی)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 514

فایل این مقاله در 31 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FSCONF02_038

تاریخ نمایه سازی: 25 شهریور 1398

چکیده مقاله:

سیطره استعمار انگلیس بر شبه قاره هند در کنار استثمار این سرزمین،اسباب آشنایی قومیت ها وگروه های متنوع آن از جمله پارسیان هند را با رهاوردهای گوناگون غربی فراهم ساخت.آشنایی پارسیان با دستاوردهای جدید اروپا نه فقط زمینه اصلاحات را در عرصه های آموزشی واقتصادی واجتماعی وغیره در جامعه خود آنان به وجود آورد که متعاقب برقراری مناسبات با زرتشتیان ایران در عصر ناصری دامنه این اصلاحات به جامعه زرتشتیان کرمان نیز گسترش یافت.نظر به اهمیت موضوع ،پژوهش پیش رو کوشیده است تا با استفاده از روش تحقیق تاریخی وجمع آوری اطلاعات از اسناد ومنابع به شیوه کتابخانه ای و نقد داده های آنها با پاسخ دادن به پرسش های تحقیق در زمینه تاثیر اقدامات پارسیان هند بر زرتشتیان کرمان در زمینه های اجتماعی و دینی و آموزشی ابعاد موضوع را روشن سازد .یافته های تحقیق بیانگر آن است که پارسیان هند با اقداماتی چون تاسیس انجمن ها، رفع تدریجی محدویت های موجود، ایجاد مدارس،احیای دینی وغیره زمینه تحولات اساسی را در جامعه زرتشتیان کرمان فراهم ساختند

نویسندگان

منصور طرفداری

استادیار گروه ایرانشناسی ، دانشگاه آیت الله حائری میبد

پروین خسروی نسب

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ ایران اسلامی ، دانشگاه میبد و دبیرآموزش و پرورش عنبرآباد