پهنه بندی پارامترهای مقاومتی خاک شهر تبریز مطالعه موردی: شهرک مرزداران- شهرداری منطقه5

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 848

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF06_0462

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

انجام طراحی صحیح سازه ها مستلزم اعمال مقادیر مناسب ظرفیت باربری خاک می باشد این کار جزء با اطلاعات ژئوتکنیکی که از گمانه های حفر شده به دست می آید مقدور نیست. از جمله اقدامات مدیریتی که می تواند نقش بسزایی در کاهش خسارات ناشی از مخاطرات ژئوتکنیکی داشته باشد، دسته بندی مناطق مختلف یک شهر از نظر پارامترهای مقاومتی، لایه های خاک و در معنای کلی آن، پهنه بندی ژئوتکنیکی شهر با هدف بکارگیری در برنامه ریزی و مدیریت شهری می باشد. پهنه بندی ژئوتکنیکی از فاکتورهای مهم و ضروری جهت تحقق توسعه پایدار شهری به شمار می آید. در واقع می توان به کمک این نقشه ها، شرایط انواع ساخت و سازهای شهری در نقاط مختلف را بررسی و با توجه به شرایط لایه های خاک، بهترین شکل توسعه شهری را در پیش گرفت لذا در این تحقیق سعی شده است با جمع آوری اطلاعات ژئوتکنیکی حاصل از گمانه حفاری شده در عمق های 2، 5، 10 و 15 متری پارامترهای مقاومتی خاک در شهرک مرزداران شهر تبریز پهنه بندی گردد. برای این منظور در 15 نقطه از منطقه فوق در چهار عمق کمانه زنی صورت گرفته و پارامترهای مقاومتی برای خاکها تعیین شده است. با ارزیابی نتایج و تحلیل GIS مقدار متوسط پارامترها مشخص و برای قسمتهای مختلف تعیین گشته است.

نویسندگان

ایوب شبانزاده یامچی

دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

جواد غفاری

استادیار گروه عمران دانشگاه تبریز. استادیار گروه عمران دانشگاه تبریز