CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

محاسبه شاخص های شباهت و یکنواختی کنه های فیتوزئید (Mesostigmata: Phytoseiidae) باغ های گوجه سبز (.Prunus domestica L)، درختچه های تمشک های پرچینی (.Rubus spp) و گیاهان کف باغ در استان گیلان

عنوان مقاله: محاسبه شاخص های شباهت و یکنواختی کنه های فیتوزئید (Mesostigmata: Phytoseiidae) باغ های گوجه سبز (.Prunus domestica L)، درختچه های تمشک های پرچینی (.Rubus spp) و گیاهان کف باغ در استان گیلان
شناسه (COI) مقاله: NCOCA03_470
منتشر شده در سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

پژمان تاج میری - گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
عسگر عباداللهی - دانشگاه جامع علمیکاربردی جهاد کشاورزی استان اردبیل
محمدرضا حاجی رمضانی - گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
داوود محمودی - دانشگاه جامع علمیکاربردی جهاد کشاورزی استان اردبیل

خلاصه مقاله:
در بین کنه های شکارگر، فیتوزئیدها به دلیل موفقیت شان در کنترل کنه ها و حشرات آفت شناخته شده ترین خانواده هستند.هدف از این تحقیق، بررسی شاخص های شباهت و یکنواختی گونه های کنه های فیتوزئید موجود روی سه میزبان شامل باغ های گوجه-سبز، درختچه های تمشک اطراف و گیاهان غالب کف باغ بوده است. بدین منظور در طول فصول مختلف سال 1388 هر دو هفته یکبار از سه باغ گوجه سبز، درختچه های تمشک مجاور باغ ها و پوشش گیاهی غالب کف باغها در حوزه مرکزی استان گیلان نمونه برداریبا یکسان سازی سطوح برگی از میزبان های مختلف انجام شد. بعد از جداسازی، شفاف سازی و تهیه اسلاید میکروسکوپی، با استفاده ازکلیدهای شناسایی معتبر گونه های کنه های فیتوزئید مورد شناسایی قرار گرفتند. داده ها در نرم افزار Excel ثبت و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. طی این مطالعه 10 گونه کنه ی فیتوزئید مورد شناسایی قرار گرفت. شاخص یکنواختی ( J) برای کنه های فیتوزئید روی تمشکهای اطراف باغها از درختان گوجهسبز و گیاهان کف باغهای مورد مطالعه بیشتر بود. شاخص تشابه ((S(J) برای کنه های فیتوزئید نیز شباهت زیاد گونه های فیتوزئید بین درختان گوجه سبز با درختچه های تمشک اطراف و گیاهان غالب کف باغ را نشان داد. با توجهبه این شباهت، جابجایی کنه های فیتوزئید در طول فصول مختلف بین درختچه های تمشک پرچینی و گیاهان غالب کف باغ با درختانگوجه سبز محتمل می باشد. به دلیل انتشار وسیع درختچه های تمشک پرچینی و پوشش گیاهی سبز در طول سال در باغ های گوجهسبز استان گیلان و حضور فون غنی از کنه های فیتوزئید بر روی آنها، احتمالا این میزبان ها می توانند به عنوان زیستگاهی مناسب درشرایط نامناسب محیطی (احتمالا با تهیه غذای تناوبی و پناهگاه) برای بندپایان شکارگر باشند.

کلمات کلیدی:
کنه ی شکارگر، باغ های گوجه سبز، پرچین های تمشک، استان گیلان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/927026/