تحمل تنش سرما در ارتباط با میزان کربوهیدرات های محلول در آب در ژنوتیپ های جو

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 661

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCOCA03_086

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

تنش سرما یکی از تهدیدات جدی بوده که بقای گیاه در طی فصل زمستان و نیز عملکرد آن را در دیمزارها تحت تاثیر قرار میدهد. ازاینرو اصلاح برای تحمل به سرما در غلات از جمله جو بایستی از اولویت های تحقیقاتی مخصوصا در نواحی دیم سردسیری باشد. باتوجه به فقدان اطلاعات کافی در زمینه وجود تنوع ژنتیکی برای صفت تجمع کربوهیدرات ها و ارتباط آن با تحمل به سرما درژنوتیپ های جو دیم، بررسی این صفت می تواند ما را در انتخاب و اصلاح برای داشتن ژنوتیپ های جو متحمل به سرما یاری نماید. ازاینرو در این تحقیق تنوع در میزان تجمع کربوهیدراتهای محلول در آب در 119 ژنوتیپ جو پس از مرحله هاردنینگ در شرایط دیمایستگاه تحقیقاتی کشاورزی دیم کشور با سه تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مطالعه گردید. محدوده مقدارکربوهیدرات های محلول در آب برای ژنوتیپ ها از 15 تا 54 میلی گرم کربوهیدرات در گرم ماده خشک برگ در نوسان بود. نتایج اینمطالعه نشان داد ژنوتیپ های جو حاوی کربوهیدرات محلول در آب زیادتر، عموما از تحمل سرمای بیشتر در طی زمستان بعد از مرحلههاردنینگ برخوردار بودند. از اینرو انتخاب برای تحمل به سرما میتواند بر اساس اندازه گیری میزان کربوهیدرات در برنامه های اصلاحجو مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

تحمل سرما ، تنوع ژنتیکی ، جو زراعی ، کربوهیدرات های محلول در آب

نویسندگان

مهدی فیضی

دانشجوی دکترای اصلاح نباتات

بهزاد صادق زاده

استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

نیما صالحی قره ورن

کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

معصومه نجفیان

کارشناس زراعت و اصلاح نباتات