مدیریت جرایم شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: سرقت از اماکن دولتی و تجاری در شهر سمنان)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 580

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCONF01_059

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

امروزه یکی از مهمترین و اساسی ترین معضلات در اکثر شهرهای جهان افزایش نرخ بزه کاری و انحرافات اجتماعی است. با گذشت زمان جرمشناسان متوجه شدند که مکانهای خاصی بر میزان وقوع جرم تاثیرگذار می باشند. پژوهش حاضر که با موضوع شناسایی و تحلیل مکانی کانونهای جرم سرقت از اماکن دولتی و تجاری در محدوده جغرافیایی شهر سمنان صورت گرفته است از سامانه اطلاعات جغرافیایی به منظور تحلیلهای فضایی مکانی استفاده شده است. در این پژوهش جرایم ارتکابی مرتبط با این سرقت در محدوده قانونی شهر سمنان به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس با تهیه پایگاه دادهای جرایم سرقت و استفاده از آزمونهای آماری و گرافیکی اقدام به شناسایی و تحلیل فضایی کانونهای جرم خیز شهر سمنان به منظور کنترل و مدیریت آنان شد. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی توصیفی و داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش با دو روش کتابخانه ای و میدانی تهیه شده است. نتیجه پژوهش نشان داد مهمترین کانونهای جرم خیز شهری سمنان در زمینه این جرایم کاملابه دو مرکز اصلی سمنان در بافت فرسوده و بافت جدید مربوط است؛ که کانون اصلی مربوط به بافت مرکز بافت قدیم با کاربری قالب تجاری و محدوده بازار سمنان و کانون فرعی مربوط به مرکز بافت جدید سمنان با کاربری غالب دولتی تجاری بوده است.

کلیدواژه ها:

تحلیل فضایی ، کانونهای جرمخیز ، سرقت از اماکن دولتی و تجاری ، شهر سمنان

نویسندگان

اسماعیل نجفی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

وحید عباسی فلاح

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران