سنجش عوامل موثر بر تقویت کارآفرینی روستایی شهرستان اردبیل

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 377

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAGRP02_076

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

کارآفرینی به عنوان موتور رشد اقتصادی، بهرهوری، نوآوری و اشتغال زایی شناخته شده است و یکی از ابعاد مهم پویایی اقتصادی محسوب میشود. از جمله مشکلات کشور در چند دهه اخیر، بیکاری و فقر روستاییان و مهاجرت آنان به شهرها بوده که باعث شده بسیاری از روستاهای کشور خالی از سکنه شوند. کارآفرینی میتواند با توجه به اثرات مثبت خود، در زمینه حل این مشکلات نقش مهمی ایفا نماید. به همین دلیل، در چند سال اخیر بحث احیا و پویاسازی مجدد نواحی روستایی از طریق ارتقا و توسعه کارآفرینی توجه زیادی را به خود جلب نموده است و در واقع بسیاری از کارگزاران توسعه روستایی به کارآفرینی به عنوان یک راهبرد توسعه پایدار روستایی مینگرند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر عوامل موثر بر کارآفرینی روستای بودالالو می باشد . برای این منظور، روش مطالعه کتابخانه ای-اسنادی مورد استفاده قرار گرفت و یک مرور ادبیاتی گسترده در موضوعات و زمینه های مربوطه انجام شد. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی ، خلاقیت فردی و نوآوری ، زیرساخت فیزیکی و دسترسی به تسهیلات در تقویت کارآفرینی در روستا موثر می باشند.

نویسندگان

لطف اله ملکی

عضو غیر هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

بهرام ایمانی

عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری و روستایی دانشگاه محقق اردبیلی

یلدا بهرامی

کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه محقق اردبیلی