بررسی نقش مسیرمتیل جاسمونات دربیوسنتز متابولیت های ثانویه در ریشه مویین توتون

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 475

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DSCONF06_159

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1398

چکیده مقاله:

ریشه مویین نوعی بیماری گیاهی است که توسط اگروباکتریوم رایزوژنز ایجاد می شود. ژن های rol در ریشه های مویین موجب افزایش تولید متابولیت ثانویه می شوند. جاسمونیک اسید و ترکیبات مرتبط با آن انتقال سیگنال محرک وتولید متابولیت های ثانویه گیاه را به عهده دارند. دراین تحقیق مکانیسم تاثیر متیل جاسمونات در ریشه مویین توتون بررسی شد. به کارگیری بازدارنده های بیوسنتز متیل جاسمونات تاثیری درمیزان ترکیبات فنلی و نیکوتین درریشه مویین نداشت واین نشان می دهد که احتماال تحریک تولید این ترکیبات در اثر انتقال T-DNA مستقل از مسیر اکتادکانویید)مسیربیوسنتز متیل جاسمونات( صورت می گیرد.

نویسندگان

فاطمه نیک روش

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار