مقایسه هوش های چندگانه (هشتگانه) در دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی مدارس عادی و هوشمند در شهرستان مسجدسلیمان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 959

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HPCONF03_253

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1398

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف مقایسه بین هوش های چندگانه (هشتگانه) در دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان انجام شده است. در این پژوهش از روش تحقیق علی - مقایسه ای استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی مدارس عادی و هوشمند شهرستان مسجدسلیمان بود که از میان آنان 120 دانشآموز 60) دانش آموز از دو کلاس مدارس عادی و 60 دانشآموز از 2 کلاس مدارس هوشمند) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده های پژوهش به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه ی هوشهای چندگانه .[1] است که بر اساس هوش های چندگانه گاردنر (1983) طراحی شده است انجام شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داده است که بین هوشهای دیداری - فضایی، کلامی - زبانی، موسیقایی و درون فردی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند تفاوت معنیداری وجود دارد و دانشآموزان مدارس هوشمند در وضعیت بهتری قرار داشتند. نتایج تحقیق تفاوت معنیداری بین هوشهای منطقی - ریاضی، بدنی - جنبشی، بین فردی و طبیعت گرایانه تفاوت معنیداری گزارش نکرده است.

کلیدواژه ها:

هوش منطقی - ریاضی ، هوش دیداری - فضایی ، هوش بدنی - جنبشی ، هوش کلامی - زبانی ، هوش موسیقایی ، هوش درون فردی ، هوش بین فردی و هوش طبیعت گرایانه ، مدارس عادی ، مدارس هوشمند.

نویسندگان

شهناز خورشیدی ورناصری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی- آموزش و پرورش ابتدایی، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان، ایران

محمدحسین محبی نورالدین وند

استادیار استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد مسجدسلیمان، خوزستان، ایران