تعیین معادله حالت برای مواد سلول وار با استفاده از روش Nested Sampling

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 371

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE11_401

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1398

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر همزمان با افزایش استفاده از مواد سلولوار در صنایع مختلف، مطالعات و پژوهش های گسترده ای جهت درک رفتار این مواد در شرایط و بارگذاریهای گوناگون انجامگرفته است. در این مقاله با هماهنگ سازی مواد سلولوار از نوع دوبعدی با نظریه آنسامبل کانونی و استفاده از الگوریتم Nested Sampling در تعیین تابع پارش، معادله حالت حاکم بر رفتار این ماده سلولوار دوبعدی استخراج میشود. معادله حالت استخراج شده به صورت نمودارهایی هستند که ارتباط بین کمیتهای ترمودینامیکی مختلف را نشان میدهند و در بررسی رفتار ماده سلولوار در انواع شرایط و بارگذاریهای گوناگون کاربرد دارند.

نویسندگان

محمدحسین دینی زرنق

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه دانشگاه تبریز

سیامک سلیمانی شیشوان

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز