بررسی تغییرمکان جانبی نسبی تراز طبقات در نمونه تحلیل شده در سازه با و بدون میانقاب با و بدون در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه در خاک های نوع3 و 4

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 320

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SECM03_273

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1398

چکیده مقاله:

با وجود استفاده از میانقاب های بنایی، نقش آن ها توسط طراحان در مقاوم سازی و تحکیم سازه، صرف نظر می شود.در این مقاله ضرورت در نظرگرفتن اثر اندرکنش خاک-سازه و میانقاب ها در طراحی لرزه ای زمین نوع 3، در شش مدل با دهانه های متفاوت به کمک نرم افزار SAP2000، حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی، تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک- سازه جهت طرح دقیق و بهینه این سازه ها ضروری به نظر می رسد. افزایش چند برابری تغییر مکان های حداکثر و نسبی طبقات بر اثر اعمال اندرکنش خاک - سازه مشهود است وکاهش سختی میانقاب در دهانه های با تعداد زیاد است نسبت به دهانه با تعداد کم به گونه ای که با افزایش تعداد دهانه از سختی میانقاب کاسته شده است.

کلیدواژه ها:

اندر کنش خاک و سازه ، میانقاب ها ، تغییر مکان نسبی و جانبی

نویسندگان

محسن سیاهی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد کرمانشاه، گروه عمران، کرمانشاه، ایران

جواد اسفندیاری

استادیار عمران، گروه عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.