توسعه گردشگری روستایی، با تاکید بر نقش ارتباطات، شبکه ها و بازیگران محلی، ملی و منطقه ای

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 412

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DPFSTS06_142

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1398

چکیده مقاله:

گردشگری روستایی بعنوان یکی از انتخاب های دولت در بازساخت اقتصاد روستا ،نیازمند توجه به الزامات مورد نیاز در مسیر نهادینه شدن است.تحول در مطالبات و نیازهای روستا پس از بازساخت اقتصادی آن متاثر از عملکرد شبکه های درونی و بیرونی در گسترش مناسبات اقتصادی و اجتماعی روستا است.این شبکه ها میان ذینفعان و بازیگران گردشگری روستایی شکل دهنده بازار خرید و فروش عرضه و تقاضا است.توازن در برنامه ها و اجرای طرح ها از حیث مشارکت و توانمندسازی الزام تحقق توسعه گردشگری است. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی،موردی انجامشده است توسعه گردشگری در مناطق روستایی با محوریت شبکه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.نتایج حاصل نشان می دهد شکل گیری این شبکه ها نیازمند افزایش کارایی بازیگران ذینفع بیرونی و درونی در مناطق روستایی است.

نویسندگان

محمدجواد صفایی

دکتری برنامه ریزی روستایی هیئت علمی گروه جغرافیا ، استادیار دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

هادی نیازی

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی ،گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی ،دانشگاه حکیم سبزواری.سبزوار

براتعلی نودهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی، گرایش مدیریت توسعه روستایی،دانشگاه تهران ،تهران