بررسی میزان تاثیرگذاری ریسک بر روشهای تامین مالی برای توسعه میادین نفت و گاز در حوزه بالادستی صنعت نفت؛ مورد مطالعه: میدان گازی عسلویه

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 497

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF04_512

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی میزان تاثیرگذاری ریسک بر روشهای تامین مالی برای توسعه میادین نفت و گاز در حوزه بالادستی صنعت نفت اجرا شده است. براین اساس در ابتدا انواع روشهای تامین مالی برای توسعه میادین هیدروکربنی و ریسکهای موجود در پروژه های توسعه میدان مورد بررسی قرار گرفته و بر مبنای آن چارچوب مفهومی تحقیق طراحی و سپس با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری، رابطه بین ریسک پروژه و روشهای تامین مالی بررسی شد.در این راستا پرسشنامه تحقیق بر مبنای مدل مفهومی تحقیق طراحی و توسط 42 نفر از افراد متخصص و صاحب نظر در توسعه میدان گازی پارس جنوبی، بر مبنای سرشماری جامعه در دسترس، تکمیل شد. نتایج نشان داد که بین ریسک کلی پروژه (شامل ریسک پروژه و ریسک کشور محل اجرای پروژه) و روشهای تامین مالی آن در حوزه بالادستی صنعت نفت رابطه وجود دارد. بر مبنای نتایج تحقیق پیشنهاد گردید با توجه به ریسکهای متفاوت در پروژه های نفتی که مهمترین آن ریسک سیاسی میباشد، از قراردادهای مالکیت انحصاری استفاده گردد.

کلیدواژه ها:

تامین مالی ، ریسک ، حوزه بالادستی صنعت نفت ، قراردادهای نفتی ، میدان گازی پارس جنوبی

نویسندگان

علیرضا خورسند

کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

جواد امینی

کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

محسن صیقلی

دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی