بررسی تاثیر قیمت و تورم بر صادرات فرش دستباف ایران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 376

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF04_310

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

چکیده مقاله:

توجه به توسعه صادرات فرش دستباف امری مهم و ضروری است، با توجه به وجود نفت و درامد حاصل از آن به صدور سایر کالاها توجه چندانی نشده است و البته این موضوع تنها منحصر به کشور ایران نیست بلکه به گونهای اغلب کشورهای دارای نفت دچار این معضل میباشند و از عوارض آن میتوان به ایجاد صنایع مونتاژی و تولید کالاهای مصرفی و مصرفی شدن این کشورها و تک محصولی شدن صادرات آنها اشاره کرد . صادرات صنایع دستی که فرش یکی از آنهاست میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال به ارزآوری نیز کمک کند. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر قیمت و تورم بر صادرات فرش کشور میباشد بدین منظور از آزمونهای رگرسیون و t استفاده شده است . نتایج نشان داد که بین قیمت و صادرات فرش رابطه معنادار و معکوس وجود دارد ولی تورم تاثیری بر میزان صادرات ندارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فاطمه سعیدی

دانشجوی دکترا مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد واحد سمنان