بررسی رابطه ی کمیته حسابداری و رقابت بازار محصول بر ساختار سرمایه پویا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 357

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAEBCONF01_097

تاریخ نمایه سازی: 3 شهریور 1398

چکیده مقاله:

در این مقاله بررسی نقش رقابت بازار محصول بر رابطه ی بین کمیته حسابرسی بر ساختار سرمایه پویا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز پژوهش شامل 118 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 تا 1395 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده گردیده است. برای بررسی کمیته حسابرسی از شاخص گومپرز استفاده شده است، و برای بررسی رقابت بازار محصول از شاخص هرفیندال- هیرشمن استفاده شده است. برای اعلام نتایج تحقیق مورد بحث بازار را به دو بخش ضعیف و قوی تقسیم می کنیم و نتایج این تحقیق حاکی از این است که سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های با رقابت بازار قوی و کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنی دار میان ساختار سرمایه سال جاری و ساختار سرمایه سال آتی در سطح خطای 0,05 است و سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های با رقابت بازار قوی و کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنیدار میان ساختار سرمایه سال جاری و ساختار سرمایه سال آتی در سطح خطای 0,05 است.

کلیدواژه ها:

کمیته حسابرسی ، رقابت در بازار محصول ، ساختار سرمایه پویا

نویسندگان

مریم ضرورتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس

مریم بخارائیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس