CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی ادعاهای تامین کننده مالی در پروژه های DBF با رویکرد پویایی سیستم

عنوان مقاله: شناسایی ادعاهای تامین کننده مالی در پروژه های DBF با رویکرد پویایی سیستم
شناسه ملی مقاله: SYSTEMDYNAMIC02_037
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

هادی تلخابی - دانشجوی دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس
احسان اشتهاردیان - دانشیار رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس
علی محقر - استاد رشته مدیریت، دانشگاه تهران
محمدحسین صبحیه - دانشیار رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:
در بیشتر پروژه ها امکان بروز ادعا وجود دارد؛ و تاثیر منفی بر اهداف پروژه میگذارد. با توجه به کلیه مطالعات صورتگرفته پیرامون کاهش ادعاها (Claims)، آنها کماکان در پروژه ها رایج هستند که احتمالا دلیل آن نیاز به درک بهتر پیچیدگی بین متغیرهای عل 6ی ایجاد ادعاها است. اخیرا ادعاها در پروژه های تامین مالی به وفور مشاهده میشود. از مهمترین پروژه های تامین مالی، میتوان به پروژه های مترو انجام شده به روش طرح و ساخت و تامین مالی (DBF) اشاره نمود. لذا با استفاده از مطالعه های انجامشده پیرامون ادعاهای تامین کننده مالی در پروژه هایDBF متروی کلانشهر تهران، ادعاها شناسایی شد. سپس ادعاها با توجه به روابط بازخوردی میان آنها با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (System Dynamic) مورد بررسی و تجزیه تحلیل مجدد قرار گرفت و مدل علی معلولی ناشی از بازخورد آنها توسعه داده شد. مدل توسعه داده شده نشان میدهدکه نگاه صرفا تنها و بدون ارتباط با سایر ادعاها نمیتواند اهمیت هر ادعا را به خوبی نشان دهد و ترکیب هر ادعا با سایر ادعاها و روابط علی معلولی ایجاد شده نقش و اهمیت اصلی آن را مخصوصا بر هزینه پروژه نشان میدهد. از مهمترین نتایج تحقیق تاثیر متغیرهای افزایش مبلغ پروژه و نیز افزایش زمان پروژه بر تشدید هزینه ادعا در اینگونه پروژه ها است.

کلمات کلیدی:
ادعا، پروژه زیرزمینی، پویایی سیستم، DBF

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/912029/