بررسی عددی فرآیندهای تولید قطره درون میکروکانال T- شکل

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 338

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCES07_042

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1398

چکیده مقاله:

جریان های چندفازی از متداول ترین و پرکاربردترین موضوعات مورد بررسی در پژوهش های اکادمیک و صنعتی می باشد. از پرکاربردترین جریان های چندفازی می توان به جریان دوفاز حرکت قطره در دو فاز مایع اشاره کرد. این جریان در بسیاری از صنایع مانند داروسازی و شیمیایی کاربرد دارد. در این پژوهش به بررسی و شبیه سازی عددی حرکت و تولید قطرات مخلوط ناپذیر در سیال پیوسته در اتصالات T شکل در میکروکانال ها پرداخته شده است. در این تحقیق برای شبیه سازی از استفاده شد؛ زیرا در این مدل دو فاز قابل تفکیک بوده و در یکدیگر نفوذ نمی کنند، و همچنین پروفیل سطح را به VOF مدل خوبی پیش بینی و شبیه سازی می نماید. نتایج نشان دادند که افزایش سرعت فاز پیوسته کاهش کشش بین سطحی دو فاز و مدل VOF استفاده شد؛ زیرا در این مدل دو فاز قابل تفکیک بوده و در یکدیگر نفوذ نمی کنند، و همچنین پروفیل سطح را به افزایش سرعت فاز پراکنده اتدازه قطرات تولیدی بزرگتر شده و رژیم جریان به الگوی لخته تبدیل می شود. نتایج بدست آمده تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی داشت که به نوعی بیانگر مناسب بودن مدل VOF و دقت کا ر انجام شده برای مسئله مورد نظر می باشد.

نویسندگان

فرشید طیبی نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشجوی کارشناسی ارشد

مهدی عزیزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، استادیار گروه شیمی