CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

توسعه سیاسی سیستان بین سالهای 1330 تا 1395 با تاکید بر توسعه فرهنگی و اجتماعی

عنوان مقاله: توسعه سیاسی سیستان بین سالهای 1330 تا 1395 با تاکید بر توسعه فرهنگی و اجتماعی
شناسه (COI) مقاله: SDAHC01_085
منتشر شده در همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان » در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

مصطفی منصوربستانی - دانشجوی کارشناسیارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زابل.
پرویز رضا میرلطفی - عضو هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی، زاهدان.
حیبب اله جوان سیامردی - عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زابل.

خلاصه مقاله:
تاریخ سیستان فراز و نشیبهای زیادی را به ما نشان میدهد؛ فرازهایی که درکنار تمام اتفاقهای سیاسی و استقلال طلبی مردمان سیستان، بیانگر تمدنی غنی، بزرگ و مهمتر از همه، خواست حفظ تمامیت ارضی با کمترین جنگ و خونریزی است. اینکه سیستان چنین برخوردار از غنا، فرهنگ و تمدن است، خونها، دردها و جزیه های فراوانی برایش ریخته شده است. در این کاوش تلاش شده است تا بتوان تصویر درست و معتبری از نقش فرهنگ در توسعه سیاسی منطقه بهدست داد؛ زیرا توسعه عرصه های گوناگون منطقه بدون توسعه فرهنگ، نه میتواند مداوم و پایدار باشد، و نه میتواند در جهت خودشکوفایی و تکامل انسانی قرار گیرد. لذا به طور جامع به تحلیل روند توسعه سیاسی و عوامل فرهنگی سیستان در دوران پهلوی پرداختیم و بدینسان روشن شد که توسعه فرهنگی همراه با توسعه سیاسی ضرورتی اساسی برای جوامع امروز است.این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش فرهنگ در دوره پهلوی و دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی میپردازد و بهدنبال پاسخ به این سوال است که کدام عواملی فرهنگی در رشد و توسعه سیاسی سیستان نقش داشته اند.

کلمات کلیدی:
توسعه سیاسی، سیستان، سالهای 1330 تا 1395، فرهنگ.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/904846/