تاثیر تامین مالی پایدار بر رفتار شهروندی سازمانی و اثربخشی اجرای استراتژی (مطالعه موردی:شهرداری آباده طشک)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 566

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIECONF01_060

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

چکیده مقاله:

سازمان های امروزی با محیط کسب و کار پیچیده ای مواجه اند که برای مواجه ه و تسلط بر بازار از استراتژی بهره می برند. تامین مالی از جمله مواردی است که میتواند بر رفتار شهروندی و اجرای استراتژی تاثیر گذارد. بدین جهت در این تحقیق به تاثیر تامین مالی بر رفتار شهروندی سازمانی و اثربخشی اجرای استراتژی پرداخته شده است.در این تحقیق در ابتدا عوامل متغیرهای اصلی تحقیق تعیین و سپس ارتباط بین آن ها بررسی شد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شهرداری آباده طشک تشکیل دادند که با استفاده از روش سرشماری به تعداد 100 نفر انتخاب شدند. پژوهش حاضر از دسته پژوهش های توصیفی-همبستگی و از نظر مقطع جمع آوری داده ها از نوع پژوهش های تک مقطعی است که از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای اسمارت پی ال اس و اکسل انجام شده است. در سطح توصیفی ضمن بررسی جمعیت شناسی از شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی و نمودار و جداول استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی آزمون فرضیات تحقیق مبتنی بر یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی است. در شهرداری آباده طشک تاثیر تامین مالی بر رفتار شهروندی سازمانی، تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی اجرای استراتژی و تاثیر تامین مالی بر رفتار شهروندی سازمانی و اثربخشی اجرای استراتژی، سنجیده شد و مورد تایید قرار گرفت.

نویسندگان

جعفر تاب

کارشناسی ارشد مدیریت جرائی گرایش استراتژیک ،شهردار شهرستان آباده طشک

جمیله راستگو

کار شناسی ارشد مدیریت دولتی ، گرایش منابع انسانی،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اباده طشک

ناصر پی خجسته

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی ،،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اباده طشک