ارائه یک معیار شباهت جدید برای پیش بینی پیوند در شبکه های اجتماعی براساس ساختارهای محلی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 401

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SETT01_092

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

چکیده مقاله:

پیش بینی پیوند یک مسئله اساسی در تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی است. تکنیک های مختلفی برای پیش بینی پیوند وجود دارد که اقدامات مشابهی را برای برآورد مجاورت راس ها در شبکه اعمال می کند. شبکه های مجتمع مانند شبکه های اجتماعی از واحد های ساختاری به نام نقاط شبکه تشکیل می شوند. در این مطالعه، یک معیار تشابه تجدید پیشنهاد شده که از این واحدهای سازنده به عنوان منبع تخمین شباهت استفاده می کند. در این تحقیق یک مدل پیشبینی لینک بر اساس ساختار محلی گراف در شبکه های اجتماعی خودمحور ارائه شده است. در الگوریتم پیشنهادی چندین ویژگی از ساختار محلی گراف استخراج شده و به هر ویژگی یک ضریب تاثیر تخصیص داده می شود. سپس با استفاده از تکنیک خوشه بندی k-means و تعیین گروه های کاربری مشابه فضای جستجوی مسئله را کاهش داده و یک معیار شباهت ترکیبی جدید برای توصیه کاربران با استفاده از ویژگی های استخراجی محاسبه می شود. در نهایت بر مبنای بالاترین نمره شباهت کاربران پیشنهاد داده می شوند. نتایج ارزیابی آزمایش ها نشان می دهد که عملکرد روش پیشنهادی در سناریو مجموعه داده شبکه اجتماعی فیسبوک، مقیاس پذیر و از برتری 0.78% نسبت به مدل MetaPath برخوردار است.

نویسندگان

زهرا بحرینی نژاد

دانشجو کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی لیان، بوشهر

حسن ارفعی نیا

عضو هیات علمی، مهندسی نرم افزار کامپیوتر،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی لیان، بوشهر