CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی درک دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه از مفهوم حد و پیوستگی

عنوان مقاله: بررسی درک دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه از مفهوم حد و پیوستگی
شناسه ملی مقاله: JR_JEIT-12-4_002
منتشر شده در شماره 4 دوره 12 فصل در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

ابراهیم ریحانی - دانشگاه نربیت دبیر شهید رجایی
زهرا شریفی - دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

خلاصه مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی درک دانش آموزان سال سوم متوسطه رشته تجربی و ریاضی از مفهوم حد بر اساس نظریه APOS است. نظریه APOS یک نظریه یادگیری است که بیشتر در ریاضیات دانشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. این نظریه درک دانش آموزان از مفاهیم را در سطوح مختلف دسته بندی می کند و قادر است ساختارهای ذهنی که شخص به منظور درک مفهوم می سازد را مدل سازی کند. این تحقیق یک تحقیق توصیفی است که به روش زمینه یابی انجام شده است. نمونه مورد مطالعه  234دانش آموز دختر سال سوم متوسطه شهرستان قرچک هستند که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار آزمون، پرسشنامه ای شامل 6 سوال است که توسط مولفین مقاله طراحی شده است. پایایی آزمون با محاسبه آلفای کرونباخ به میزان 0.82 مورد تایید است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که اکثر دانش آموزان درک درستی از مفهوم حد نداشته و مسائل حد را در صورتی درست حل می کنند که به یک روش روتین برای حل دسترسی داشته باشند. عملکرد ضعیف دانش آموزان در پاسخ به سوالات آزمون مخصوصا گروه سوم تجربی این نکته را به خوبی مشخص می کند که ساخت وسازهای مفهوم حد در ذهن اکثر آن ها بسیار ناقص است. این ساختارهای ضعیف نه تنها بر درک آن ها از مفهوم حد تاثیر گذاشته است بلکه بر درک مفاهیم وابسته از جمله پیوستگی نیز موثر بوده است.

کلمات کلیدی:
درک مفهومی, نظریه APOS, مفهوم حد, سوم متوسطه, و آموزش ریاضی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/888777/