مقایسه اثر سه روش اصلاحی بر کیفیت زندگی و سر به جلو در مردان مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 399

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPSR-8-1_003

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1398

چکیده مقاله:

هدف: سندرم متقاطع فوقانی موجب بروز ناراستایی در بدن می ­شود. هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر سه روش تمرینات اصلاحی بر کیفیت زندگی و زاویه سر به جلو در افراد مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی بود. روش بررسی: تحقیق حاضر به صورت نیمه تجربی و پیش آزمون و پس آزمون بود. بین کلیه افراد مراجعه کننده به کلینیک حرکات اصلاحی شهر ایلام که مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی بودند، تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه تجربی قرار گرفتند. گروه تجربی اول به مدت هشت هفته تمرینات ترکیبی منتخب اصلاحی اندام تحتانی و فوقانی را انجام دادند. گروه تجربی دوم در مدت مشابه برنامه تمرینات اندام فوقانی و گروه سوم نیز در همین مدت برنامه تمرینات اصلاحی پایین تنه را انجام دادند. قبل و بعد از مداخله کیفیت زندگی و زاویه سر به جلو افراد به ترتیب با استفاده از مقیاس SF-36 و فوتوگرامتری اندازه ­گیری شد. در تحلیل داده­ ها سطح معنی ­داری 0/05> p استفاده شد.  یافته ها:  هر سه گروه تفاوت معنی داری را در قبل و بعد از مداخله در مورد مقیاس کیفیت زندگی (0/05> p) و میزان زاویه سر به جلو (0/05> p) نشان دادند. همچنین نتایج نشان داد که میزان بهبودی در گروه تمرینات ترکیبی فوقانی و تحتانی بیشتر از دو گروه دیگر بود. نتیجه­ گیری: تمرینات اصلاحی اندام های فوقانی و تحتانی بر کیفیت زندگی و زاویه سر به جلو در افراد مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی موثر بوده لذا، کاردرمان­ ها می ­توانند از برنامه تمرینات ترکیبی اندام تحتانی و فوقانی در درمان افراد مبتلا بهبودی بیشتری حاصل کنند.

نویسندگان

فاروق رستمی ذلانی

کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

شهرام آهنجان

دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

سجاد روشنی

استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

سجاد باقریان دهکردی

استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Lynch S S, Thigpen C A, Mihalik J P, Prentice ...
 • Cil A, Yazici M, Uzumcugil A, Kandemir U, Alanay A, ...
 • Harman K, Hubley-Kozey C L, Butler H. Effectiveness of an ...
 • Nadler SF, Malanga GA, Bartoli LA, Feinberg JH, et al. ...
 • Bae W S, Lee H O, Shin J W, Lee ...
 • Lynch S, Thighpen CA, Mihalik JP, Prentice WE, et al. ...
 • Charles A, Thigpen N, Darin A, Padua Lori A, et ...
 • Klumper M, Uhi T, Hazelrigg H. Effect of stretching and ...
 • Katzman WB, Sellmeyer DE, Stewart AL, Wanek L, et al. ...
 • Daneshmandi, H, Mansore MM. the effect of eight weeks comprehensive ...
 • Hajihosseini E, Norasteh A, Shamsi A, Daneshmandi H. The Comparison ...
 • Page P, Frank C, Lardner R. Assessment and treatment of ...
 • Jerry, R, Thams, Nelson, JL. Research Method in Physical Education. ...
 • Charles A, Thigpen N, Darin A, Padua Lori A, et ...
 • Morningstar MW. Cervical hyper lordosis, forward head posture, and lumbar ...
 • Cheshomi S, Rajabi R. Comparison of dominant and no dominant ...
 • Charles A, Thigpen N, Darin A, Padua Lori A, et ...
 • Rajabi R, Seidi F, Mohammedi F. Which method is accurate ...
 • Yip CHT, Chiu TTW, Poon ATK. The relationship between head ...
 • Teixeira F, Carvalho G. Reliability and validity of thoracic kyphosis ...
 • Rajabi R, Samadi H. Laboratory manual of corrective exercise for ...
 • Tabatabaei Sh, Khani Jazani R, Kavousi A, Azhdardor M. Relationship ...
 • Kisner C, Colby L.A. Therapeutic exercise.  J Philadelphia FA Davis ...
 • Hosseini. S.M, Rahnama. N, Barati. A.H. Comparing the Effects of ...
 • Ruivo R M, Pezarat-Correia P, Carita A I. Interrater and ...
 • Seidi F, Rajabi R, Ebrahimi I, Alizadeh MH, et al. ...
 • Bae W S, Lee H O, Shin J W, Lee ...
 • Lynch S S, Thigpen C A, Mihalik J P, Prentice ...
 • Yaziki Ahmet Gokhan, Mohsen Mohammedi The effect of corrective exercises ...
 • Thigpen C A, Padua D A, Michener L A, Guskiewicz ...
 • Peterson-Kendall F, Kendall-McCreary E, Geise-Provance P, McIntyre-Rodgers M, et al. ...
 • Roshani S, Mahdavinejad R, Ghanizadehesar N. The Effect of a ...
 • نمایش کامل مراجع