بررسی عددی عملکرد حرارتی و تولید آنتروپی نانوسیال هیبریدی نانولوله کربنی چندجداره-اکسید آهن در لوله تخت

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 427

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DMECONF04_060

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف مطالعه عملکرد انتقال حرارت و میزان برگشت ناپذیری ترمودینامیکی نانوسیال هیبریدی،یعنی نانولوله کربنی چند جداره-اکسید آهن/آب ، استفاده شده در لوله تخت صورت گرفته است. تجزیه و تحلیلسه بعدی برای شرایط کاری مختلف در محدوده عدد رینولدز(در محدوده 250 تا 2000)، غلظت حجمی نانوذراتهیبریدی (0 تا 3 / 0 درصد) و دماهای ورودی (در محدوده 313k تا 333k) انجام شده است. نتایج عددی نشان میدهد که استفاده از نانوسیالات هیبریدی در لوله تخت ، انتقال حرارت را در همه ی اعداد رینولدز بررسی شدهافزایش می دهد. نانوسیالات هیبریدی نانولوله کربنی چند جداره –اکسید آهن/آب افزایش بیشتری در انتقالحرارت در مقایسه با سیال پایه را نشان می دهند. علاوه بر این ، نتایج حاکی از این است که افزایش در غلظتحجمی نانوذرات هیبریدی منجر به کاهش تولید آنتروپی کل نانوسیالات هیبریدی نانولوله کربنی چند جداره –اکسید آهن/آب در مقایسه با سیال پایه می شود.کاهش تولید آنتروپی 5 / 27 درصد در مقایسه با سیال پایه برایدرصد حجمی 3 / 0 نانوذرات هیبریدی نانولوله کربنی چند جداره- اکسید آهن بدست آمده است.

نویسندگان

سیدمصطفی هاشمی فر

دانشجویکارشناسی ارشد،مهندسی مکانیک،واحداراک،دانشگاه آزاد اسلامی،اراک،ایران

سیدمحمدمهدی نجفی زاده

استادتمام، مهندسی مکانیک،واحداراک،دانشگاه آزاد اسلامی،اراک،ایران

محمود سلیمی

استادیار،واحداراک، مهندسی شیمی،دانشگاه آزاد اسلامی،اراک،ایران

عطااله کریمی

مربی،واحداراک، مهندسی مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی،اراک،ایران