استخراج و بازسازی مدل سه بعدی ساختمان با استفاده از داده های لیدار هوابرد و تصاویر اولتراکم

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 699

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEGIT03_013

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

چکیده مقاله:

مدل سهبعدی ساختمانها، کلیدی ترین قسمت در یک مدل مجازی شهری میباشد. تنها راه حل اقتصادی برای تولید این گونه مدلها استفاده از فناوری فتوگرامتری و سنجش از دور است. هدف از پژوهش حاضر استخراج و بازسازی مدل سهبعدی ساختمان در یک بلوک شهری با استفاده از فناوری لیدار هوابرد و تصاویر هوایی اول تراکم میباشد، که این داده ها در سال 1390 از شهر اصفهان برداشت شده است. این پژوهش در سه مرحله اساسی انجام شد، در مرحله اول با استفاده از ویژگیهای ارتفاع بالا ی ساختمانها نسبت به دیگر عوارض، شیب زیاد در لبه ساختمانها، استفاده از شاخص روشنایی باند سبز، تعیین حد آستانه کمترین اختلاف میانگین ارتفاع و اعمال الگوریتم حاشیه نسبی، ساختمانها آشکارسازی شدند. در مرحله دوم بازسازی مرز دو بعدی ساختمان با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مرحله اول و الگوریتم تقسیم کنتراست، طبقه بندی شیب، جداسازی مناطق زمینی، الگوریتم محاسبه فاصله از مستطیل و در نهایت حذف وجود حفره در کالس ساختمان، استخراج شد. در مرحله سوم مدل سه بعدی ساختمان با استفاده از داده های مرحله اول و دوم و همچنین اطلاعات به دست آمده از مدل رقومی سطح تولید شده از بازگشت اول داده لیدار بازسازی شد. با مقایسه مدل سه بعدی تولید شده و برداشت اطلاعات میدانی از ساختمان ها دقت مسطحاتی و ارتفاعی به ترتیب 46 و 25 سانتیمتر به دست آمد. دستیابی به این دقت با توجه به دقت تفکیک مکانی داده های لیدار موجود در ایران که به طور میانگین بیش از 4 نقطه در یک متر مربع است، قابل قبول میباشد.

نویسندگان

حامد خانی پردنجانی

کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خوارزمی تهران

نگار شعبان پور

کارشناس ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

علی رضایی فرهادآباد

کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خوارزمی تهران

حمیدرضا ریاحی بختیاری

استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین - دانشگاه شهرکرد