مقایسه تطبیقی کارایی راه آهن سریع السیر کشورهای مختلف با استفاده از تحلیل پوششی داده ها- محور مقاله: راه آهن سریع السیر

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 368

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RTC17_053

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1398

چکیده مقاله:

تحقیق حاضربه بررسی و ارزیابی کارایی راه آهن سریع السیر با استفاده از تحلیل پوششی داده ها می پردازد. هدف اصلی هر سازمان هموارهاین است که با حداقل منابع موجود، حداکثر استفاده را به دست آورد که این مسئله اشاره به بهبود کارایی و بهره وری در سازمان دارد. باتوجه به این مسئله که حمل و نقل یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه در هر جامعه محسوب می شود، بالا بودن کارایی آن از اهمیت بالاییبرخوردار است. در این میان حمل و نقل ریلی پرسرعت به دلیل دارا بودن ضریب امنیت بالا، مصرف انرژی کم و کاهش چشمگیر زمان سفریکی از موثرترین شیوه های حمل و نقل در دنیا بود و در کشور ایران نیز برنامه های مختلفی در جهت دستیابی به این فناوری نوین وجوددارد. بنابراین موضوع کارایی در این صنعت از اهمیت بالایی برای پژوهش برخوردار است. در این مقاله، میزان تغییرات کارآیی با استفادهاز روش تحلیل پوششی داده ها برای راه آهن سریع السیر محاسبه شده است. با توجه به داده های آماری وضعیت کارایی راه آهن سریع السیردر کشورهای مختلف جهان، به تعیین شاخص ها بر اساس تحقیقات گذشته در صنعت ریلی پرداخته شده است. سپس بر مبنای شاخص هایپیشنهادی، به انجام محاسبات کارایی با دو روش بازده به مقیاس - متغیر (BCC) و بازده به مقیاس - ثابت (CCR) استفاده شده است. هریک از دو روش با رویکرد ورودی- محور (IO) بر روی داده های راه آهن سریع السیر در کشورهای مختلف پیاده سازی و نتایج آنها مقایسهگردیده است. در ادامه با استفاده از روش اندرسون-پیترسون به رتبه بندی نهایی کارایی راه آهن سریع السیر در بین کشورهای کارا (دارایکارایی واحد) پرداخته شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که مقادیر کارایی به دست آمده برای اکثر کشورهای دارای تکنولوژی راهآهن سریع السیر مطلوب بوده و چهار کشور ژاپن، چین، فرانسه و اسپانیا به ترتیب دارای رتبه های اول تا چهارم هستند.

کلیدواژه ها:

کارایی ، تحلیل پوششی داده ها ، رتبه بندی ، راه آهن سریع السیر

نویسندگان

زهرا علیمرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

عبدالحمید اشراق نیای جهرمی

دانشیار، دپارتمان مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

حسین امین صدرآبادی

معاون پژوهشی، مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران