مدلسازی ریاضی شیوع بیماری اپیدمی و نقش واکسیناسیون در کنترل بیماری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,036

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMPI02_008

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398

چکیده مقاله:

مدل اپیدمی که در سال های اولیه قرن بیستم توسط کرمک مکندریک معرفی شده است، سیستم عملی و قابل اعتماد معادلات بر گسترش بیماریهای عفونی استتا ایم مدل برای بررستی گسترش بیماری های خطرناک مانند طاعون مورد استفاده قرارگرفته است. این مدل بر اساس سهمتغیری که جمعیت را به سه گروه تقسیم می کند، سالم (مشکوک)، آلوده، بهبود یافته (مصون یا مرده) قابل ذکر است این مدل اساسا براینظارت بر یک جمعیت محدود طراحی شده است، جایی که تعداد افراد در طی این اپیدمی تنها کمی تغییر می کنند. به طور کلی، مدل به بیماریهایی که به ندرت پیامد مرگ باری دارند، به ویژه در مواردی که تغییرات کوچک است، ممکن است در یک الگویی که باعث تغییر جمعیت شودمورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، اشاره می شود مدل کرمک مکندریک اجازه می دهد تا با استفاده از پارمترهای مناسب ، ویژگی های بسیاری ازبیماری های اپیدمی را شامل شود، در واقع این پارمترها که رفتار مدل را تعیین می کند، با توجه به اینکه مقادیر پارامتر به دقت انتخاب شده اندبه مور کامل مورد آزمایش قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدابراهیم امین غفوری

کارشناس مطالعات شهرداری مشهد ،دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی قوچان

بهرام فرهادی نیا

قوچان، دانشیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان