سنتز و بررسی خواص ساختاری اکسید روی آلائیده با منیزیم

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 458

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMPI02_004

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398

چکیده مقاله:

در این پژوهش نانو ذرات اکسید روی - منیزیم (ZnO: Mg) به روش سل- ژل و بدون استفاده از حلال های شیمیایی و سمی سنتز شدند و ویژگی های ساختاری آنها با طیف سنجی های XRD و FTIR مورد بررسی قرار گرفتند. طیف XRD به دست آمده به خوبی تشکیل ساختارنانوذرات موردنظر را تایید میکند. اندازه بلورک ها با استفاده از فرمول دبای- شرر، روش ویلیامسون هال (W-H) و نمودار اندازه- کرنش (SSP) تعیین و با هم مقایسه شدند. طیف FTIR به دست آمده در بازه ی عدد موج (1-)4000cm 400 حضور پیوند های ZnO و MgO را تایید می کند.تصاویر میکروسکوپ الکترونی تراگسیلی (TEM) برای نمونه (ZnO: Mg) با 15 درصد ناخالصی Mg اندازه ذرات را 30 نانومتر به دست می دهد.

نویسندگان

راحله طاهری تهرانیان

دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

احمد کمپانی

استاد، گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

پری سادات مداحی

استاد مشاور، هسته پژوهشی علوم و فناوری نانو دانشگاه فردوسی مشهد