کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 575

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MR-10-38_004

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1398

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی براساس آن و هم چنین اولویت بندی عوامل و اقدامات شناسایی شده می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی بوده و با اتخاذ رویکرد آمیخته اکتشافی و بهره گیری از استراتژی پدیدارشناسی صورت گرفته است. در بخش کیفی تحقیق تعداد 22 مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان و خبرگان در جامعه مورد بررسی (سازمان امور مالیاتی کشور) انجام گردید، در بخش کمی نیز سه پرسشنامه طراحی شده در بین تعداد 300 نفر از کارشناسان منابع انسانی سطح سازمان توزیع و داده های لازم جمع آوری گردیدند. تحلیل یافته ها در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا و بکارگیری نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA انجام شد. بخش کمی تحقیق با هدف اولویت بندی عوامل اقتضایی احصاء شده و اقدامات اثربخش منابع انسانی شناسایی شده و بهره گیری از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و بکارگیری نرم افزار AHP SOLVER 2015 صورت گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر وجود دو دسته از عوامل اقتضایی برون و درون سازمانی هستند. در مجموع تعداد 8 عامل اقتضایی برون سازمانی و تعداد 14 عامل اقتضایی درون سازمانی شناسایی شد. در بخش کمی تحقیق عوامل اقتضایی و  اقدامات اثربخش منابع انسانی اولویت بندی گردیدند.

کلیدواژه ها:

رویکردهای مدیریت منابع انسانی ، رویکرد اقتضایی ، شناسایی عوامل اقتضایی ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی ، اقدامات اثربخش منابع انسانی

نویسندگان

علیرضا ذبیحی خرق

دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

آذر کفاش پور

دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

محمدمهدی فراحی

استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

فریبرز رحیم نیا

استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Alcazar, F.M & Pedro, M. & Gonzalo, S. (2005), Strategic ...
 • Bamberger P, Mishlam I, (2010), Development, Implementation, Effects of Human ...
 • Brocke, J. Zelt, S. Schmiedel, T. (2016), on the role ...
 • Burke R.J. & Noblet, A. & Cooper, C. & Elgar, ...
 • Danaee Fard, H, Kazemi, H, (2010), Interpretative Research in the ...
 • Delery, J.E. Doty, D.H. (1996), modes of theorizing in strategic ...
 • Dessler G, translated by Ali Parsayian and Seyyed Mohammad Arabi ...
 • Dutch, M.A. (2004), Applying an Expanded Contingency Perspective to Assess ...
 • Elbanna, S. Fadol, Y. (2016), the role of context in ...
 • Ferris, G.R. & Arthur, M.M. & Berkson, H.M. & Kaplan, ...
 • Jackson, S. & Schuler, R. & Jiang, K. (2014), An ...
 • Jarvalt, J. & Randma Liiv, T. (2010), Public sector HRM: ...
 • Kim S. & Wright, P. (2010), Putting Strategic Human Resource ...
 • Kordnaeech A, Azar A, Niakan L. N, (2010), Developing an ...
 • Lau, A. (2014), Influence of contingent factors on the perceived ...
 • Markoulli, M. & Lee, C . & Byingtona E. & ...
 • Matyusz, Z. (2012), the effect of contingency factors on the ...
 • Millar J. (1978), contingency theory, values and change, Human Relations, ...
 • Mohammadi Mehr, Gh, (2010), Content Analysis Method, Practical Guide to ...
 • Otley, D, (2016), The contingency theory of management accounting and ...
 • Pahizgar, M. M, Rahmani, N, (2013), Identification and Prioritization of ...
 • Phillips-Pula, L. Strunk, J. Pickler, R. (2011), Understanding Phenomenological Approaches ...
 • Ramirez, J. & Fornerino, M. (2007), introducing the impact of ...
 • Scott, R, (2008), Organizations Open Natural Mental Systems, translated by ...
 • Seyyed Javadin S. R, Farahi M. M, (Spring 2009), The ...
 • Strategic Plan of the State Tax Administration Organization (2011), Office ...
 • Strategic Plan of the State Tax Administration Organization (2016-2020). (2016), ...
 • Tadayn A, Jajarmizadeh M, Foruzandeh Dehkordi L, Abbasi N, (Winter ...
 • Tietze, S. & Nadin, S. (2011), the psychological contract and ...
 • Ulrich, D.  Dulebohn, J.H. (2015), Are we there yet What ...
 • Wojnar, D.M. & Swanson, K.M. (2007), Phenomenology an Exploration, Journal ...
 • Worland, D. Manning, K. (2005), Strategic Human Resource Management and ...
 • Yeganeh, H. Su, Z. (2008), An Examination of Human Resource ...
 • نمایش کامل مراجع