تاثیرآمار کلاسیک- در امتیازدهی لایه های گرانی، مغناطیس، ژئورادار در روش مدلسازی فازی برای اکتشاف ذخایر هیدروکربوری در منطقه نمکین

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 569

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCMME01_040

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398

چکیده مقاله:

شناسایی دقیق گسل های سطحی، نیازمند سنجش های دقیق ژئوفیزیکی است که علاوه بر شناسایی پتانسیل های موجود، امکان بررسی سازوکارهای ساختمانی را از نقطه نظر اکتشاف منابع نفت و گاز منطقه ناکین فراهم نم اید. لذا با توجه به دقت دستگاه مالا در تشخیص گسل های سطحی، به منظور ارزیابی اکتشافی منطقه مورد مطالعه در قالب مقاله، در مقطع کارشناسی ارشد پیشنهاد شد. بخش قابل توجهی از تفسیر اطلاعات ژئورادار، با استفاده از روش های آمار کلاسی، به منظور نرمایزه کردن و بررسی همبستگی داده های ژئورادار، گرانی و مغناطیس و تاثیر آنها در امتیازدهی مدل سازی نهایی انجام شد. این فرآیند با استفاده از امکانات نرم افزار SPSS، صورت پذیرفت. پس از فیلتر کردن دادهای ژئورادارو انتقال آنها به نرم افزار ArcGIS، اقدام به درونیابی داده ها و تحلیل نقشه حاصل از درونیابی، گردید. برای تولید نقشه فاکتور، لایه های اطلاعاتی ژئورادار، گرانی و مغناطیس در محیط GIS، آماده گردیدند و بر اساس ارزشی که داشتند متاثر از آمار کلاسی، به روش منطق فازی، امتیازدهی انجام شدند. تشخیص گسل های سطحی، به عنوان یکی از موثرترین فاکتورهای لایه های اطلاعاتی خطواره های ژئورادار از طریق پردازش و درونیابی داده های ژئورادار، و سپس تلفیق آن با دیگر لایه های اطلاعاتی، توسط روش منطق فازی به منظور دستیابی به یک نقشه پتانسیل معدنی از اهداف این تحقیق بود. امتیازدهی در این مقاله، بر اساس تاثیر آمارکلاسی و استخراج خطواره های لایه اطلاعاتی ژئورادار، صورت گرفت، در این تحقیق نشان داده شد که، امتیازدهی لایه های اطلاعاتی، به کمک ژئورادار و آمار کلاسیک، چه تغییراتی نسبت به مدل های فازی پیشین کرده است. در لایهاطلاعاتی گرانی و مغناطیس، در محدوده جنوبی، تاامی امتیازات کاهش پیدا کرد و در بازه 35 تا 45 درصد قرار گرفت. در واقع، نقشه فاکتور منطقه نمکین مقدمه ای برای تولید نقشه پیش دواری از تلفیق لایه های اطلاعاتی مختلف برای معرفی بهترین منطقه جهت اکتشاف ذخایر هیدروکربوری تهیه گردید

نویسندگان

اقبال امینی

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

بیژن ملکی

استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

سید رضا مهرنیا

دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، قزوین، ایران

سعیده سنماری

دانشیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران