بررسی عددی اثر زهکشی بر پایداری شیب معادن سطحی در حالت های استاتیکی و دینامیکی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 385

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCMME01_003

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398

چکیده مقاله:

امروزه با افزایش میزان استخراج مواد معدنی، مواد معدنی کم عیار نیز دارای ارزش اقتصادی می باشند. بنابراین معادن سطحی عمیق تر شده و بررسی پایداری دیواره معادن سطحی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. زهکشی یکی از مهم ترین عوامل اثر گذار بر پایداری شیب دیواره می باشد که علاوه بر پایداری شیب دیواره معادن باعث کاهش هزینه استخراج نیز می شود. در این مقاله اثر زهکشی در دو حالت استاتیکی و دینامیکی توسط نرم افزار Phase2 مدل سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. برای حلیل استاتیکی از روش کاهش مقاومت برشی و برای تحلیل دینامیکی اثر انفجار از روش المان محدود استفاده شده است. در مدلسازی دیواره به روش کاهش مقاومت برشی، با افزایش میزان فشار آب Ru فاکتور ایمنی کاهش می یابد. به طوری که در Ru برابر با 0/4، فاکتور ایمنی دیواره برابر با 0/93 بدست آمده و دیواره ناپایدار خواهد بود. در تحلیل دینامیکی اثر انفجار نیز دیواره در فشارهای پایین آب جابجایی های ناچیز و در فشارهای بالا جابجایی ها در طول انفجار با یک شیب تند در طول انفجار افزایش می یابد.

نویسندگان

حسین بزی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند

حسین نوفرستی

استادیار مهندسی معدن ، دانشگاه بیرجند

هادی فرهادیان

استادیار مهندسی معدن،دانشگاه بیرجند