بهینه سازی روش خالص سازی پروتئین موتانت استرپتوکیناز با استفاده از تکنیک افینیتی کروماتوگرافی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 698

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC16_048

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398

چکیده مقاله:

تخلیص پروتئین ها همواره یکی از مهم ترین و دشوارترین مراحل تولید پروتئین های دارویی بوده است. استرپتوکیناز به عنوان رایج ترین در حال حاضر مقرون به صرفه تر دارویی فیبرینولیتیک از این قانون مستثنی نیست. در این تحقیق ابتدا کولن تولیدکننده استرپتوکیناز موتاسیون یافته (SK263cys) که تگ هسیتیدینی به آن اضافه شده در محیط کشت TY2x رشد داده شده و پس از القای بیان پروتئین، میزان تولید پروتئین توسط SDS-PAGE بررسی گردید. تخلیص پروتئین با سه راهکار متفاوت انجام شد؛ درراهکار اول از تکنیک کروماتوگرافی افینیتی یون فلزی (IMAC) استفاده شد. در راهکار دوم ابتدا با استفاده از رسوب دهی با آمونیوم سولفات پیش پالایش انجام شده و سپس با تکنیک افینیتی کروماتوگرافی خالص سازی ادامه یافت. در راهکار سوم برای تلخیص پروتئین استرپتوکیناز از روش کروماتوگرافی آبگریز استفاده شد. در تخلیص به روش افینیتی درجه خلوص 93/2 در صد و با استفاده از ستون تخلیص آب گریز درجه خلوص 90/4 به دست آمد در حالی که با روش ترکیبی پیش پایش با سولفات آمونیوم و تخلیص به روش افینیتی درجه خلوص بیشتر از 88 درصد به دست نیامد. به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد، که روش IMAC به عنوان روش نهایی در روند تخلیص استرپتوکیناز در مقایسه با دو راهکار دیگر مناسب تر است.

نویسندگان

مهرنوش نام آور

کارشناس ارشد مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

رضا عربی میانرودی

دکترای تخصصی بیوتکنولوژی، مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتوپاستور ایران، کیلومتر ۲۵ اتوبان تهران کرج

فرشید پژوم شریعتی

دکترای تخصصی بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران