CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی آگاهی وعملکرد مادران باردار درمقابله با ریزگردها

عنوان مقاله: بررسی آگاهی وعملکرد مادران باردار درمقابله با ریزگردها
شناسه (COI) مقاله: HDUSMED01_063
منتشر شده در اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهین بدخش - اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل
مهربانو امیرشاهی - اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل
زهره سادات هاشمی - اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل
ساناز نهبندانی - اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل

خلاصه مقاله:
مقدمه و هدف: ریز گردها از معضلات زیست محیطی می باشندکه اثرات مهمی روی سلامت انسان دارد یکی از گروهای درمعرض خطروحساس که تحت تاثیراین پدیده قرارمی گیرند مادران بارداروجنین آنان هستنداین پژوهش با هدف بررسی آگاهی وعملکردمادران بارداردرمقابله با ریزگردها در روزهای طوفانی انجام شده است .مواد و روشها:این پژوهش یک مطالعه همبستگی می باشدکه تعداد320 مادر با حاملگی 40- 24 هفته که به مراکز بهداشتی درمانی زابل در سال 97 مراجعه نمودند و فاقد بیماری جسمی وروانی بودند به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه آگاهی وعملکرد پژوهشگر ساخته بود که جهت آنان تکمیل و نتایج به کمک نرم افزار spss 19 تجزیه وتحلیل آماری شدند.نتایج:با توجه به آگاهی کم مادران باردارضروری است زنان باردارآموزش های بیشتر وصحیح مستمر درزمینه نحوه مقابله با ریزگردها درروزهای طوفانی دریافت کنند.خلاصه:با توجه به آگاهی کم مادران باردارضروری است زنان باردارآموزش های بیشتر وصحیح مستمر درزمینه نحوه مقابله با ریزگردها درروزهای طوفانی دریافت کنند.

کلمات کلیدی:
آگاهی، عملکرد، بارداری، ریزگردها

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/857834/