تعیین چارچوب نظری سبزراه های شهری چندمنظوره در راستای ارتقاء نقش زیست محیطی مادی های اصفهان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 589

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASGC03_021

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

سبزراه ها یکی از راه حل های علمی پیشنهادی برای محیط های شهری است که با درنظرگرفتن ساختارهای شهری، با نهایت ظرافت در این فضاها نفوذ کرده و علاوه بر حل مشکل چگونگی پراکنش و دسترسی عمومی، عدم تغییر ناگهانی ساختارهای شهری را به دنبال دارد و به عنوان راه های ارتباطی، اماکن پر رفت و آمد شهری را به هم متصل می سازد و علاوه بر ایجاد پیوستگی ساختارهای شهری، موثر در زیباسازی و تخفیف ترافیک شبکه راه ها بوده و راه دستیابی به کاهش مشکلات زیست محیطی را هموار می سازد. همچنین لزوم توجه و سرمایه گذاری در جهت احیاء مادی ها از دیدگاه های متعدد تار یخی، زیست محیطی، طراحی شهری و اقتصادی قابل بررسی است. با شناسایی سوابق و عملکرد مادی ها طی تاریخ و ارتباط آن با توسعه و طراحی فضاهای شهری و حفظ ارزش های هویتی تاریخی مادی ها، زیباسازی فضای شهری با ارتقاء نقش عبور و مروری مادی ها به سبزراه و برآورده ساختن نیازهای عملکردی، تفرجی، روحی و روانی شهروندان جهت ارتقاء کیفیت زیستی شهر میسر می شود.در این مقاله با بهره گیری از نتایج حاصل از مبانی نظری مرتبط با مادی ها و سبزراه و به پشتوانه آن، با توجه به شباهت کالبدی، کارکردی و فضایی میان مادی ها و سبزراه و با درنظر گرفتن توانمندی ها در مادی ها، امکان تبدیل مادی ها به سبزراه های درون شهری فراهم می آید و از این طریق می توان گامی موثر در ارتقاء کیفیت زیستی شهر برداشت. بدین منظور از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بهره گرفته شده است تا با بهره گیری از آن ها به معیارهای مطلوب و موثر در مورد سبزراه های چندمنظوره اکولوژیکی دست یافته شود. با توجه به آنچه در مورد مادی ها تا کنون مطرح گردید و همچنین بررسی مبانی مسیرهای سبز مشخص می کند، این محورها پتانسیل لازم برای تحقق این الگوی ساخت و ساز را دارا می باشد. آنچه در این زمینه حایز اهمیت است، توجه به بستر شکل گیری و ویژگی های بومی مادی ها به عنوان موضوع تحقق مسیرهای سبز می باشد

نویسندگان

کبریا صداقت رستمی

دانشجوی دکترای شهرسازی دانشگاه هنر تهران

افروزسادات موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه شیخ بهایی