مروری برسرمایه انسانی و نوآوری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 507

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HMODIR03_006

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

یکی از عواملی که می تواند برنوآوری سازمان تاثیرگذار باشد، سرمایه انسانی سازمان و شاخص های آن است. این مقاله با هدف تعیین تاثیر شاخص های سرمایه انسانی برافزایش نوآوری مورد بررسی و سنجش قرار خواهد گرفت. اهمیت موضوع نوآوری درتوسعه کشورها را می توان با بررسی کشورهای موفق به وضوح درک کرد، چراکه سرمایه های تولید و توسعه دراین گونه کشورها، به خوبی با چاشنی نوآوری درهم آمیخته و همسو بودن با جریان های سریع اطلاعات و دانش در آنها امری غیرقابل انکار گشته است. سرمایه انسانی درمجموع به دانش، مهارت و توانایی افراد تلقی میشود که رشد و توسعه اقتصادی را تسهیل میکند و فرآیند نوآوری را تحقق میبخشد. در نوشتههای اقتصادی، به سه نوع سرمایه انسانی اشاره شد: سرمایه انسانی شرکت، سرمایه انسانی صنعت و سرمایه انسانی افراد. چون دو نوع اول از سرمایههای یاد شده به دانش و تخصص صنعتی خاص اشاره دارد، اثرمحدودی براقدامات نوآورانه دریک منطقه یا کشوردارد. برخلاف این دو نوع مذکور ازسرمایه انسانی، سرمایه اشخاص (افراد)، بردانشی دلالت دارد که قابل بهکارگیری برای طیف وسیعی از صنایع و شرکت هاست. با درنظر گرفتن اینکه توانایی و تخصص افراد میتواند ارتقا یابد و به تبع آن طرز رفتار آنها عوض شود، سرمایه انسانی منبع مهمی برای ایجاد مزیت رقابتی افراد، سازمانها و جوامع به حساب میآید که قابلیت بسزایی دراستنتاج نوآوری دارد.

نویسندگان

مهدی مختاری

دانشجوی کارشناسی ارشد- مدیریت بازرگانی- بازاریابی. موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسا

مهدی نبی پورافروزی

دانشجوی دکترای مدیریت – مالی مدرس دانشگاه

هادی عبدالهی

دانشجوی دکترا مدیریت بازرگانی- بازاریابی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی (مدرس دانشگاه)