کاربرد مستندنگاری در حفظ و احیای مادی های اصفهان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 474

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DNCH01_024

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

در اصفهان به عنوان شهری که در مرکز فلات ایران واقعشده و دارای آبوهوای نیمه گرم و خشک است؛ وجود موهبتی چون زاینده رود ارج نهاده میشود و یکی از نظاممندترین و ماندگارترین شیوه های سنتی آبرسانی از رودخانه به مزارع و باغات اطراف تحت عنوان مادیها بکار گرفته میشود. در پژوهش حاضر سعی شده ازیکطرف به ارزشهای تاریخی، فرهنگی، زیست محیطی و مشکلات کنونی مادی ها در بافت شهری اصفهان پرداخته شود و از سوی دیگر نحوه استفاده از علم نقشه برداری برای تعیین موقعیت و آشکارسازی تغییرات مادی ها مورد ارزیابی قرار گیرد. بهمنظور بررسی و تحلیل عوامل ایجاد تغییرات در مادیهای اصفهان، از روش سنجش از دور و فتوگرامتری برای تهیه نقشه رقومی مستندنگاری استفاده شد.

نویسندگان

علی قدیری

دانشجوی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فاطمه طبیب محمودی

استادیار گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

عباس مالیان

استادیار گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی