ضرورت دوخطه کردن آب شرب و بهداشت در منازل سطح شهر یزد

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 422

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WRM07_274

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

یکی از ابزارهای رویکرد فنی در مدیریت تقاضا استفاده از شبکه های دوگانه آبرسانی می باشد. میزان آب مورد نیاز برای شرب و پخت و پز مقدار ناچیزی از مصرف کل مصرف کنندگان خانگی و شهری را شاملمی شود که نیاز به آب با کیفیت بالا و با رعایت استانداردهای آب شرب می باشد. در این تحقیق منابع آب شرب شهرستان یزد از نظر کمیت سنجیده شد. سپس با توجه به مشکلات کم آبی و کیفیت نامناسب برخی از چاه های آب آشامیدنی محدوده مطالعاتی، سناریوهایی برای رفع مشکلات کم آبی در مواقع بحرانی و جهت بهبود کیفیت آب شرب پیشنهاد شد. سپس با تنظیم پرسشنامه از عموم مردم نیز نظرسنجی به عمل آمد. نتایج نشان دادکه شهرستان یزد هم اکنون دچار کم آبی می باشد و در حال حاضر احساس نیاز به حل مشکل کمبود آب وجود دارد. بنابراین باید از نقاط قوت دوگانه سازی آب شرب و بهداشت برای جلوگیری از تهدیدهایی که شهرستان باآن مواجه است، استفاده شود. با اجرای پروژه دوخطه کردن آب شرب و بهداشت در منازل سطح شهر یزد می توان با تعرفه پلکانی قیمت آب آشامیدنی و سهمیه بندی آب بهداشتی فرهنگ مدیریت و صرفه جویی مصرف آب را به مراتب عادلانه تر و آسانتر از وضعیت کنونی مدیریت کرد.

کلیدواژه ها:

بحران آب ، ، شبکه دوگانه توزیع آب ، شهر یزد ، مدیریت مصرف

نویسندگان

فرزانه فتوحی فیروزآباد

دانش آموخته دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه یزد

محمدرضا اختصاصی

استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

زهرا وطن خواه تفتی

کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی میبد