ادراک اشیاء به صورت نوشتار بر اساس نظریه گشتالت و تاثیر آن بر روى مخاطب

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 752

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TBVISUAL05_001

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

یکى از مهم ترین ویژگى هاى هنر در عصر حاضر، درنوردیدن مرزها و تلفیق شیوه هاى مختلف با یکدیگر است. در گرافیک و طراحى نوشتار نیز استفاده از شیوه هاى خلاقانه و نوین، امکان درک بیشتر و بهتر موضوع و دیدن آن از زاویه ى جدید را به مخاطب مى دهد. مکتب گشتالت یکى از مکاتب روانشناسى مى باشد که چگونگى درک اطلاعات بصرى توسط مغز ما را توضیح مى دهد. اصول گشتالت به خوبى مى تواند با استفاده از روانشناسى، اطلاعات مورد نظر طراح را بسیار بهتر به مخاطب منتقل کند. هدف از انجام این مقاله بررسى آثار تایپ فیس و لوگوتایپ هایى که با اشیاء طراحى شده اند، براى سنجش میزان پیروى این آثار از اصول گشتالت و تاثیر آن برروى مخاطباست. این پژوهش بر مبناى هدف کاربردى و بر مبناى ماهیت و روش توصیفى- تحلیلى مى باشد. روش گردآورى اطلاعات ترکیبى و ابزار آن فیش بردارى ست. از بین آثار تایپ فیس و لوگوتایپ قابل دسترسى که با اشیاء طراحى شده اند، 10 نمونه به صورت تصادفى انتخاب شده، که 5 تصویر آن تایپ فیس لاتین و 5 تصویر دیگر لوگوتایپ فارسى است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، کمى مى باشد. نتایج تحقیق نشان مى دهد که این آثار با پیروى قابل توجهى که از اصول گشتالت دارند به درک بهتر یک شى به صورت حرف به مخاطب کمک مى کنند. و همچنین قوانین ادامه ى خوب و تقارن به میزان بسیار خوبى در این آثار مشاهده مى شود که بدلیل وجود هماهنگى و تعادل تاثیرخوشایند و چشم نوازى را بر مخاطب مى گذارند. پیروى نسبتا خوب از قوانین شباهت و مجاورت به ترتیب باعث تغییر زاویه ى دید و جلب توجه مخاطب مى شوند و پیروى کم تر از قانون شکل و زمینه و قانونبستن به خوانایى بهتر کلمات توسط مخاطب کمک بسزایى مى کند.

نویسندگان

مونس سنجی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گرافیک، دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا

الهام سیستانی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پژوهش هنر،دانشکده هنر،دانشگاه شاهد، دبیر آموزش و پرورش، استاد مدعو دانشگاه فرهنگیان پردیس باهنر کرمان