نقص تسهیلات شعب مناطق ده گانه بانک شهر برتوسعه اشتغال منطقه ای

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

335

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OCSE01_044

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

بانک ها با عملیات اعتباری خود باعث تسهیل فعالیت های اقتصادی افزایش سرمایه گذاری های تولید اشتغال می شوند این تحقیق به بررسی نسبت تسهیلات به سپرده دریافتی شعب مناطق ده گانه بانک شهر خراسان آذربایجان اصفهان فارس البرز قم قزوین تهران خوزستان مناطق آزاد بر میزان متوسط نزخ اشتغال در این مناطق به روش اقتصاد سنجی داده های پانل دیتا طی 1388-1394 می پردازد نتایج حاصل از براورد پویای مدل با تکنیک پدرونی نشان داد که رابطه همگرایی بلند مدت مثبتی بین دو متغیر تسهیلات شعب بانک ها ومیزان اشتغال صورت گرفته توسط بنگاه های کوچک متوسط فعال در مناطق ده گانه ای که بانک شهر مستقر است وجود دارد

نویسندگان

احسانباقرزاده
احسان باقرزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ایران

ابراهیمنگهداری
ابراهیم نگهداری

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس بندرعباس