بررسی کیفیت سیما منظر شهری توسط شهرداری دهاقان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 400

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIVILED07_011

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

منظر شهری مجموعه ای از عوامل طبیعی مصنوع است که تحت تاثیر ویژگی های طبیعی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی یک شهر شکل گرفته یا می گیرند. منظر شهری یک از عوامل کیفیی مطلوبیت شهرها واقعی عینی بوده حاصل مشاهده درک مظاهر گوناگون ملموس شهر اعم از بناها فضاها فعالیت ها صداها بوها و... هنگام مواجه شهروند با پدیده شهر در مقیاسه ای مختلف اعم از دیدن شهر از دور دست یا هنگام قرار گرفتن در شهر یا حتی استقرار در بناها) است منظر شهری صرفا دربر دارنده نمای ساختمان ها عناصر قابل رویت نیست؛ بلکه صداها، بوها، انواع عناصر طبیعی مصنوع خواه ثابت خواه متحرک را در بر گرفته شامل تمام آن چیزهایی است که توسط حواس انسان قابل درک است. در مقاله حاضر ضمن بررسی مفاهیم معیارهای منظر شهری، در خصوص مدیریت منظر شهری در حوزه وظایف شهرداری ها از منظر قانونی بحث می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل 200 نفر از کارکنان افرا بالای 25 سال در شهرستان دهاقان می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که اکثریت قاطعی از پاسخ دهندگان وضعیت منظر شهری دهاقان را بد یا بسیار بد ارزیابی نموده اند (85 درصد)؛ با وجود این، آنان معتقدند با اعمال مدیریت شهری صحیح دهاقان قابلیت تبدیل به شهری زیبا را دارد. مهمترین مناظر شهری دهاقان مناظر رشته کوه البرز، مناظر ورودی دهاقان مناظر قابل دریافت در بزرگراه های شهری عنوان شده اند. تقریبا تمام پاسخ دهندگان فقدان یک برنامه طراحی شهری را دلیل اصلی مناظر چشم آزار بی نظم عنوان نمودهاند (1/98 درصد) ضرورت لحاظ نمودن سرفصلی تحت عنوان مدیریت بصری شهر را در چارچوب ماموریت های کنونی مدیریت شهری ابراز کرده اند. پاسخ دهندگان جنبه ظاهری بصری شهری را از جوانب کارکردی زیست محیطی آن جدا ندانسته اند که این را می توان به عنوان ضرورت اتخاذ یک رویکرد پایدار کل گرایانه به زیباشناسی شهری، به جای ادامه رویکرد آرایشی سطحی کنونی تفسیر نمود.

کلیدواژه ها:

وظایف شهرداری ها استقرار بناها پدیده شهر عناصر طبیعی

نویسندگان

فرزین جوزا

کارشناسی ارشد کارمند شهرداری دهاقان