اندازه گیری اسپکتروفتومتری فلوکستین در فرمولاسیون دارویی پس از استخراج به روش نقطه ابری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,116

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CBGCONF05_159

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

در این کار تحقیقاتی، از استخراج نقطه ابری برای پیش تغلیظ و جداسازی فلوکستین در فرمولاسیون دارویی قبل از اندازه گیری آن به روش اسپکتروفتومتری UV-Vis استفاده شد. دراینکار، در ابتدا فلوکستین با 1و 2_نفتاکینون - 4 سولفونات NQS در محیط قلیایی واکنش داده و محصول رنگی بدست آمده، با استفاده از سورفکتانت تریتون ایکس 114 TritonX-114 استخراج و پیش تغلیظ گردید. پارامترهای موثر برای بهبود استخراج روش پیشنهادی از قبیل PH محلول، غلظت معرف، غلظت سورفکتانت، دما و زمان واکنش بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، محدوده خطی 50 تا 1000 نانوگرم برمیلی لیتر با ضریب همبستگی 0/9998 و حد تشخیص 05 نانوگرم برمیلی لیتر بدست آمد. انحراف استاندارد نسبی RSD برای پنج اندازه گیری مکرر غلظت 500 نانوگرم برمیلی لیتر از فلوکستین 1/35% محاسبه گردید. در این پژوهش فاکتور غلظت 10 و فاکتور بهبود 4/05 بدست آمد. روش پیشنهادی برای پیش تغلیظ و اندازه گیری فلوکستین در فرمولاسیون دارویی به طور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گرفت. از مزایای این روش می توان به سادگی عملکرد، سرعت بالا و کم هزینه بودن اشاره نمود که براحتی در آزمایشگاه های کنترل کیفی و بالینی قابل اجرا بوده و جایگزین مناسبی برای روش های پرهزینه نظیر کروماتوگرافی خواهد بود.

نویسندگان

فرشاد عبدی

گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

علیرضا زارعی

دانشیار، گروه شیمی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران ، ایران

هایده باقری صادقی

دانشیار، گروه شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران