بررسی تاثیر ارتفاع مخزن و عمق آب بر میزان اسلاشینگ مخازن روزمینی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 453

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCIE01_150

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

یکی از شرایط بحرانی که تهدید کننده پایداری مخازن می باشد، زلزله است. زلزله باتوجه به ماهیت تحریکی سازه باعث ایجاد نیروهای متعددی درسازه میشود. بسیاری از این نیروهای ایجاد شده در سازه مخزن بدون وجود مایع درونی با نوجه به نوع مواد سازتده آن قابل تعیین و تشخیص بوده و در بسیاری از آیین نامه ها نحوه تعیین آن ذکر شده است. اما می دانیم که مایع به دلیل ماهیت لزجی و روانی آن دارای پاسخ یکسان به هر تحریک را نداشته و با کوچکترین تغییر در نوع و جهت اعمال تحریک گاهی نتایج کاملا متفاوت از خود بروز میدهد. این امر لزوم بررسی این نتایج و اثرات آن برروی سازه مخزن را برای کنترل و مقاوم سازی آن در برابر زلزله و یا هر تحریک مخرب دیگر نمایان می سازد. در این تحقیق به بررسی رفتار مخازن آب در برابر بارهای لرزهای پرداخته شد. جهت انجام تحلیل های عددی و مدلسازی رفتار دقیق مخازن به هنگام تحریک دینامیکی، جداره و سیال درون آن توسط نرمافزار ANSYS12 که دارای قابلیتهای محاسباتی مناسبی می باشد، مدلسازی گردید و با انتخاب مخزن به ابعاد 15 در 10 متر، تراز آب داخل مخزن در 5 حالت 5 ، 4 ، 3 ، 2 و 1 متری مورد بررسی قرار گرفت تا حساسیت اسلاشینگ ایجاد شده در مخزن تحت تاثیر تراز آب داخل مخزن بدست آید. با جمع بندی حالات مورد مطالعه مشاهده شد با افزایش تراز آب مخزن اسلاشینگ افزایش مییابد. همچنین بعلت افزایش نیروهای هیدرواستاتیکی و هیدرودینامیکی تغییر مکان دیواره های مخزن ناشی از ضربات امواج نیز افزایش مییابد

نویسندگان

پویا عبدالله زاده بدلبو

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مدیریت منابع آب،گروه مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران

علیرضا پرویشی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران.