تحلیل خودکشی صادق هدایت از منظر جامعه شناختی و روان شناختی با بررسی آثار داستانی او

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,210

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MATNPAGOOHI06_092

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

آثار ادبی که از هر نویسنده ای باقی میماند، بیانگر افکار و روان آدمی هستند که با مخاطبان خود در میان میگذارد. صادق هدایت ازجمله بزرگان داستان نویسی ایران است که همواره از بعد روانی آثار او را مورد تحلیل قرار دادهاند و قضاوتهای درست و نادرستی نیز در این حوزه انجام گرفته است؛ اما بعد دیگری از آثار داستانی او که در این پژوهش مورد تفسیر قرار گرفته، بعد خودکشی هدایت است. این آثار وجه روانی و جامعه شناختی خاص خود را دارند که با تحلیل این آثار بر اساس عوامل جامعه شناختی و روانشناخی خودکشی، با تکیهبر نظرات و آراء صاحبنظران و اندیشمندان مقوله خودکشی، امیل دورکیم و ادوین اس اشنایدمن ، میتوان به قضاوت درستی در باب خودکشی هدایت دستیافت. این تحلیل مشخص میکند که از بعد جامعه شناختی، فردگرایی مفرط و اوضاع نابسامان اقتصادی، و از منظر روانشناختی، رواندرد، ناامیدی و نیازهای ناکاممانده، سبب بروز میل به خودکشی در هدایت شده است.

نویسندگان

حسام خالویی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

علی جهانشاهی افشار

استادیار، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان