پرولاپس کولون کوچک small colon در یک راس کره اسب، متعاقب انسداد میزراه urethra

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 435

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHHIC01_013

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

کولون نزولی از سمت چپ ریشه ی روده بند آغاز می شود، قطر کمتری نسبت به کولون صعودی داشته و به همین سبب کولون کوچک هم نامیده می شود. این کولون در اسب در مقایسه با کولون نزولی سایر پستانداران اهلی، به طور غیرمعمولی بلند بوده و طول آن به 2/5-4 متر می رسد. کولون نزولی با روده بندی بلند آویزان شده که به حلقه های بزرگ این کولون، دامنه حرکت گسترده ای می بخشد یک راس کره اسب نر نژاد دره شور 2 ماهه با علایم دل درد شدید و پرولاپس کولون کوچک به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاهشهرکرد ارجاع داده شد. در معاینات بالینی مخاطات سیانوتیک، ضربان قلب 105 ضربه در دقیقه، تنفس 40 عدد در دقیقه، به همراه پرولاپس کولون کوچک مشاهده گردید. در تاریخچه این دام احتباس ادرار و عدم خروج ادرار از میزراه علی رغم زورهای شدید و تلاش در جهت ادرار کردن یافت می شد. در معاینات انجام گرفته وجود سنگ ادراری در مجرای میزراه تشخیص داده شد و علت پروپلاپس کولون کوچک زورهای شدید دام جهت دفع ادرار تشخیص داده شد.

نویسندگان

افشین جعفری دهکردی

دانشیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

حسین محمدی هویه

دانشجوی دکترای عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد