بررسی تاثیر تغییر روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی بر طبقه بندى صحیح و دقیق برنامه ها و طرح ها و فعالیت های بودجه شهرداری کلانشهر اهواز

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 658

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF03_199

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397

چکیده مقاله:

امروزه اکثر کشورها به عنوان یکی از جنبه های مدیریت دولتی جدید تغییر از حسابداری نقدی بهحسابداری تعهدی را در نظر می گیرند که برای دستیابی به یک بخش دولتی کارآمد و عملکرد گرا طراحی شدهاست. حرکت به سمت حسابداری تعهدی، در شهرداری ها، دستیابی به کلیه هزینه های ارایه خدمات را در هرسال ممکن میسازد. در این تحقیق بررسی تغییر روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی بر رویطبقه بندى صحیح و دقیق برنامه ها و طرح ها و فعالیت های بودجه شهرداری کلانشهر اهواز مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که به کارگیری حسابدارى تعهدى در شهرداری کلانشهر اهواز بر تهیهبودجه براى طبقه بندى صحیح و دقیق برنامه ها و طرح ها و فعالیت ها تاثیر بسزایی دارد.

کلیدواژه ها:

حسابداری نقدی ، حسابداری تعهدی ، شهرداری کلان شهر اهواز ، بودجه ، طبقه بندی صحیح و دقیق برنامه ها و طرح ها

نویسندگان

حمیدرضا زنگنه

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خلیج فارس، خرمشهر، ایران

محسن صالحی نیا

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خلیج فارس، خرمشهر، ایران