CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر سرمایه اجتماعی

عنوان مقاله: بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر سرمایه اجتماعی
شناسه (COI) مقاله: THCD05_005
منتشر شده در پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمد مومنی - دانشجوی دکترای مدیریت
علی وحیدی - کارشناسی ارشد حسابداری

خلاصه مقاله:
سازمانی که دارای سرمایه اجتماعی باشد از مزیت رقابتی برخوردار بوده و توان پیشی گرفتن از رقبای خود را دارا می باشد.رفتار شهروندی سازمانی شکل دهنده سرمایه اجتماعی می باشد و در ایجاد و افزایش آن موثر بوده و از طریق ایجاد اعتماد،تعهد و همکاری در میان کارکنان موجب افزایش سرمایه اجتماعی می گردد (بولینو و بولد، 2002). کارکنان سازمان ازطریق بروز رفتارهای شهروندی، سازمان را قادر می سازند تا منابع کمیاب را به طور موثری به کار گیرند (وات و همکاران،2005). رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی دو مقوله مهم بین رشته ای می باشند. که امروزه در حوزه مدیریت ازجایگاه ویژه ای برخوردار بوده و بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. در تحقیقی که توسط پودساکف ، میکاییل و مکنزی (1997)انجام شد مشخص گردید که رفتار های شهروندی سازمانی بر بهبود عملکرد کیفی کارکنان موثر است. از سوی دیگرامروزه افراد به این مهم پی برده اند که توسعه همه جانبه جامعه تنها بر پایه سرمایه ها ملموس (طبیعی، فیزیکی و انسانی) امکان پذیر نبوده بلکه در گرو افزایش سرمایه اجتماعی سازمان ها و نهادهای فعال در آن است. صاحب نظران معتقدند کهرفتار شهروندی سازمانی بواسطه افزایش سرمایه اجتماعی بین کارکنان موجب ارتقاء عملکرد و بهره وری سازمانها می شود.همچنین سرمایه اجتماعی در سازمان باعث شکل گیری روابط کاری می شود که براساس آن همکاری و اقدامات تسهیلکننده در سازمان را افزایش می یابد (هودز، 2005). بروز رفتار شهروندی سازمانی موجب گردیده تا سازمانها نوآورتر،منعطف تر و بهره ورتر باشند. رفتار شهروندی سازمانی در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی در سازمان ها بسیار موثر است.رفتار شهروندی شکل دهنده سرمایه اجتماعی است و سرمایه اجتماعی یک دارایی با ارزش برای سازمانها به شمار می آید وموجب ارتقاء عملکرد سازمانها می گردد.با توجه به اهمیت این دو مقوله مهم و انجام پژوهشهای بسیار اندک در زمینه ارتباط این دو متغیر، این تحقیق به دنبالبررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر سرمایه اجتماعی می باشد. به همین دلیل در این تحقیق سعی شده است تاثیر رفتارشهروندی سازمانی بر سرمایه اجتماعی از طریق بررسی تحقیقات انجام شده مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
رفتار شهروندی سازمانی، رفتار فرانقش، سرمایه اجتماعی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/824162/