CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ساخت نانو الیاف پلی کاپرولاکتان/کیتوسان به روش الکتروریسی به عنوان حامل داروی رزوواستاتین

عنوان مقاله: ساخت نانو الیاف پلی کاپرولاکتان/کیتوسان به روش الکتروریسی به عنوان حامل داروی رزوواستاتین
شناسه (COI) مقاله: SCMEMI15_039
منتشر شده در پانزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

پریسا یوسفی - دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری های نوین
قاسم دینی - دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوریهای نوین
بهروز موحدی - دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری های نوین
صدیقه واعظی فر - دانشگاه پیام تور اصفهان، گروه مهندسی پزشکی

خلاصه مقاله:
در این پژوهش، بسترهایی از نانو الیاف پلی کاپرولاکتان (PCL) کیتوسان (CS) با دو مورفولوژی مختلف و به روش الکتروریسی به منظوردارورسانی هدفمند تهیه گردید. بسترها در یکی از الیاف هسته-پوسته (PCL به شکل هسته و کیتوسان به شکل پوسته) و در دیگری از الیاف PCL و نانو ذرات CS ساخته شدند. همچنین رزوواستاتین به عنوان داروی ترمیم آسیبهای پوستی، در مراحل ساخت بسترها به محلول CS اضافه گردید. از آزمونهای میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، آنالیز تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)، و کشش مکانیکی به منظور مشخصه یابی بسترهای ساخته شده استفاده گردید. نتایج آزمون FTIR نشان داد که اجزا مورد استفاده در ساخت بسترها به خوبی در طیفهای بدست آمده مشاهده میشوند. علاوهبر این، خواص مکانیکی بسترهای تهیه شده از نظر استحکام و انعطاف پذیری برای کاربردهای مهندسی پزشکی مناسب است. همچنین، نتایج SEM و AFM نشان داد که اندازه ی لیف ها در بستر پوسته- هسته در حدود 240nm است و در بستر با ساختار لیف-ذره، اندازهی لیفها در حدود 200nm و اندازه ی ذرات در حدود 40nm میباشد. از سوی دیگر، ساختار هسته-پوسته به خوبی توسط TEM مشاهده گردید.

کلمات کلیدی:
الکتروریسی، پلی کاپرولاکتان، کیتوسان، نانوالیاف، دارورسانی هدفمند، رزوواستاتین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/824148/