بررسی عوامل موثر بر هدایت تحصیلی و انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان پایه نهم شهرستان ساری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,601

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCONF01_399

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر هدایت تحصیلی و انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان پایه نهم شهرستان ساری انجام گرفته است. روش این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن کلیه دانش دانش آموزان پایه نهم شهرستان ساری به تعداد 3027 نفر می باشد که از این میان و از طریق جدول مورگان تعداد 341 نفر به عنوان نمونه آماری از طریق روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بدست آمد. برای تایید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که عدد آن برای پرسشنامه 0/83 بدست آمد. نتایج تحلیل ها نشان داد راهنمایان و مشاوران، اولیا دانش آموز، علایق و انگیزه های دانش آموزان، همسالان و دوستان و وسایل ارتباط جمعی از عوامل موثر بر هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم می باشد.

نویسندگان

محمدرضا سلمانی

دانشجو دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، ایران

حسن صایمی

استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران