CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر آموزش در جلب مشارکت مردمی در زمینه تفکیک از مبداء پسماندهای روستایی استان قزوین (مطالعه موردی روستاهای اوان، ورین، زراباد، زواردشت)

عنوان مقاله: تاثیر آموزش در جلب مشارکت مردمی در زمینه تفکیک از مبداء پسماندهای روستایی استان قزوین (مطالعه موردی روستاهای اوان، ورین، زراباد، زواردشت)
شناسه ملی مقاله: NCEH12_127
منتشر شده در دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

اشرف السادات میرعباسی - کارشناس پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
محمد پناهنده - عضو هیات علمی و مدیر گروه فرآوری پسماند پژوهشکده محی طزیست جهاد دانشگ
نوشین نقوی - کارشناس پژوهشی پژوهشکده محی طزیست جهاد دانشگاهی

خلاصه مقاله:
استفاده از تکنولوژی های سازگار، تغییر روشهای اجرایی و تغییر نقش و رفتار انسانها بعنوان ابزار اصلی حفاظت از محیط زیست می باشد .از آنجا که ابز ا ر اساسی هر گونه تغییر رفتار، آموزش می باش د . بنابراین آموزش در زمینه مدیریت پسماند در حفاظت از محیط زیست نقش به سزایی دارد . در این مقاله به بررسی شیوه دفع پسماند روستاهای اوان، ورین، زرآباد، زواردشت پرداخته شده است، روستاهای مورد بررسی در گذشته ای نه چند ان دور بدلیل حاکمیت نظام دامپروری و کشاورزی، مشکلی در قالب انباشت زباله های تر و چگونگی دفع آن نداشتند ، لذا این زباله های تر به مصرف دام رسیده ویا بعنوان کود در مزارع و باغات مورد استفاده قرار می گرفتند واما امروزه بر اساس نظر 88 % از اهالی روستاهای مورد مطالعه، پسماندهای آلی مشکلات عدیده ای را در روستا به وجود آورده است که این موضوع می تواند در مورد سایر روستاهای کشور نیز قابل تعمیم باشد .روش نمونه گیری به صورت توزیع پرسشنامه ای در سطح خانوار می باشد . جهت نمونه گیری به تعداد 40 پرسشنامه برای هر روستا تک میل گردید . نتایج به دست آمده نشان می دهد که در حال % حاضر از 4 روستا مورد مطالعه تنها 20 % اهالی زباله های خود را جداسازی می نمایند . اظهار نظرها نشان داد که 70 ساکنین از طرح تفکیک از مبدا اطلاعی نداشته اند که با شیوه های مختلف آگاه سازی مردم به خصوص زنان و فر هنگ سازی در این زمینه ، و بیان اهمیت بهداشتی و زیست محیطی این مقوله، در جلب مشارکت و همکاری مردم اجرای طرح تفکیک از مبدا و مدیریت آن بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

کلمات کلیدی:
جلب مشارکت، آموزش، فرهنگ، پسماند، تفکیک از مبداء

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/82312/