اثر برهمکنش های چهار اسپینی برروی سیمای فاز مدل هایزنبرگ J1 - J2پادفرومغناطیس اسپین 3/2 شبکه لانه زنبوری

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 279

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-16-4_007

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

در این تحقیق اثر برهمکنش های چهار اسپینی بین اسپین های همسایه اول و دوم شبکه لانه زنبوری بر روی سیمای فاز مدل هایزنبرگ پادفرومغناطیس اسپین3/2 با برهمکنش های دو اسپنی بین همسایه های اول و دوم مورد مطالعه قرار گرفته است برای نزدیک کردن مدل اسپینی موثر برای شبکه لانه زنبوری به مدل هابارد باید علاوه بر برهمکنشهای دو اسپینی برهمکنشهای چند اسپنی را نیز در نظر بگیریم. در این تحقیق اثر برهمکنشهای چهار اسپینی بین اسپینهای همسایه اول و دوم شبکه لانه زنبوری را بر روی سیمای فاز مدل هایزنبرگ پادفرومغناطیس اسپین 3/2 با برهمکنشهای دو اسپنی بین همسایه های اول و دوم مورد مطالعه قرار گرفته است. در ابتدا مدل به صورت کلاسیکی بررسی شده است. در سیمای فاز کلاسیکی علاوه بر نظم نل، ناحیه واگنی کلاسیک هم مشاهده شد. وجود این ناحیه در سیمای فاز به دلیل افزایش احتمال وجود فاز مایع اسپینی کوانتومی برای همین مقادیر از برهمکنش بسیار مهم است . برای بررسی اثر افت و خیزهای کوانتومی بر روی پایداری فازهای کلاسیک به دست آمده، از روش موج اسپینی خطی استفاده میشود. نتایج به دست آمده نشان میدهد که در ناحیه واگنی کلاسیک از سیمای فاز، وارد کردن افت و خیزهای کوانتومی باعث ایجاد نظم در دستگاه اسپینی میشود و حالت پایه منظم میشود.

نویسندگان

فرزانه کشاورز

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

حمید مصدق

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد