سنجش پتانسیل تولید انرژی حرارتی خورشیدی برای یک ساختمان مسکونی در هشت اقلیم آب و هوایی ایران با استفاده از نرم افزار TRNSYS

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 644

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCAME02_036

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش جمعیت جهان طی قرن اخیر، بالا رفتن نیاز به انرژی و رو به اتمام بودن منابع فسیلی، یکی از دغدغه های مهم در کشورها تامین انرژی میباشد و در جهت رفع این دغدغه لزوم توجه به منابع انرژی تجدید پذیر بیش از پیش احساس می شود. در این پژوهش، جهت برر سی امکان سنجی ا ستفاده از کلکتور خور شیدی برای تامین انرژی حرارتی برای یک ساختمان مسکونی در هشت اقلیم آب و هوایی ایران، پتانسیل تولید انرژی حرارتی از کلکتور خورشیدی توسط نرم افزار TRNSYS شبیه سازی شده ا ست. در این مقاله از داده های هوا شنا سی ایستگاه های سینوپتیک کشور جهت ورود داده های اقلیمی به نرم افزار شبیه ساز استفاده شده است. برای بررسی همهی اقلیمها، طبق اقلیم بندی مورد نظر شهرهای اهواز، اصفهان، بندرعباس، رامسر، کرمان، تبریز، تهران و زاهدان به عنوان نمایندهی هر اقلیم انتخاب شده اند. این نوع از اقلیم بندی تقریبا0 همه ی اجزای تاثیر گذاردر اقلیم بندی را در نظر گرفته و دقت بالایی دارد. طبق نتایج استخراج شده این نتیجه بدست آمده که برای استفاده از کلکتورهای حرارتی خورشیدی بهترین اقلیم شهر کرمان است . همچنین در قسمت انتهایی میزان صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی هنگامی که کلکتور خورشیدی استفاده شود ارایه شده است.

کلیدواژه ها:

کلکتور خورشیدی ، اقلیم ، ایران ، TRNSYS و پتانسیل تولید انرژی

نویسندگان

سمیرا اسدیان

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشاده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

عزیز عظیمی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

مازیار چنگیزیان

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز